Nordec allekirjoitti kehitysvaiheen sopimuksen päärakennuksen teräsrungosta Laakson yhteissairaala -hankkeeseen.

Nordec Group Oyj lehdistötiedote 08.08.2023 klo 09.00 UTC+2

Nordec allekirjoitti kehitysvaiheen sopimuksen päärakennuksen teräsrungosta Laakson yhteissairaala -hankkeeseen.

Laakson sairaala-alue uudistuu 2020-luvulla. Laaksoon rakennetaan kaksi uutta sairaalarakennusta ja kaksi suojeltua sairaalarakennusta peruskorjataan. Laakson sairaalaan tulee psykiatrista sairaanhoitoa, Helsingin sairaalan toimintaa sekä muun muassa vaativaa neurologista kuntoutusta. Laaksosta tulee merkittävä opetus- ja tutkimussairaala.

Lisäksi Laakson yhteissairaalan allianssi rakentaa sairaalarakennuksen HUSin oikeuspsykiatrialle Ohkolan alueelle Kellokoskelle. Lisätietoja hankkeesta: https://laaksonyhteissairaala.fi/

Tilaaja: Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala (Helsingin kaupunki ja HUS)

Päätoteuttaja: SRV

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Laakson LATU (Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2-Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit)

Rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelu: Unitas (AFRY, A-Insinöörit)

LVISA-suunnittelu, energia- ja elinkaarisuunnittelu: Granlund

 

Nordec aktiivisesti mukana LYS-hankkeessa

Nordec valittiin kilpailutuksen jälkeen mukaan hankkeen kehitysvaiheeseen vuonna 2022. Viikoittaisissa työpajoissa on aktiivisesti kehitetty hankkeen päärakennuksen runkoratkaisuita, mietitty ja optimoitu yhdessä allianssin muiden osapuolten kanssa kohteen toteutettavuutta, sekä aikataulutusta.

Nordecilla on mittava kokemus laajojen kokonaisuuksien suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta.

Nordec osallistuu päärakennuksen teräsrungon suunnittelunohjaukseen ja rungon suunnitteluun yhdessä päätoteuttaja SRV:n ja Unitaksen kanssa (AFRY, A-Insinöörit).

Nordecin toimitussisällön laajuudeksi on alustavien suunnitelmien mukaan tulossa päärakennuksen teräsrungon valmistaminen, toimittaminen ja asentaminen kohteessa sekä betonielementtien asennustyöt saumavaluineen ja IV-konehuoneen teräsrungon toimittaminen ja asentaminen. Päärakennuksessa on pääosin 8 kerrosta ja sen bruttoala on yli 90000 m2.

Suunnitelmat ja laajuus täsmentyvät erillisissä tilauksissa siirryttäessä kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen syksyllä 2023. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Nordecin asennustyöt työmaalla käynnistyvät vuoden 2024 alussa.

Laakson yhteissairaalan allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä yhteistyöstä:

”Nordecin vuosikymmenten kokemus merkittävistä teräsrunkoratkaisuiden suunnittelusta, valmistuksesta ja toteutuksesta on SRV:lle tuttua monista yhteisistä eri hankkeista. On hienoa toimia luotettavan kumppanin kanssa tällaisessa koko pääkaupunkiseutua tulevaisuudessa palvelevassa maamerkkihankkeessa. Molemmat osapuolet jakavat myös yhteisesti näkemyksen turvallisuuden, laadun ja aikataulun tärkeydestä, nyt kun siirrymme kohti toteutusvaihetta.”

 

Lisätietoja antavat

Jaakko Köninki, Commercial Development Manager, +358–50–559 7129, jaakko.koninki@nordec.com

Magnus Thelm, Senior Vice President Sales and Marketing, +46–70-983 3412, magnus.l.thelm@nordec.com

Nordec ja Olvi sopimukseen uuden varastorakennuksen toimituksesta Iisalmeen

Lue lisää >

Nordec ja SSAB sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista

Lue lisää >

Nordec Groupin liikevaihdon kasvu jatkui, kannattavuus kehittyi positiivisesti ja investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen etenivät vuonna 2023

Lue lisää >

Nordec allekirjoitti toteutusvaiheen sopimuksen päärakennuksen pohjoisosan teräsrungon toimituksesta ja runkoasennuksesta valutöineen Laakson yhteissairaala -hankkeeseen SRV:n kanssa

Lue lisää >

Nordec toimittaa teräsrungon uuteen liikerakennukseen Espoon Hannuksenpeltoon

Lue lisää >