Terveys & Turvallisuus

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa

Turvallisuus on Nordecilla kaikkien yhteisenä vastuuna. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, loukkaantumista ja työperäistä sairautta. Siksi meillä on sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, ISO 45001.

Olemme määritelleet tiukat ja perustavanlaatuiset turvallisuusprosessit. Varmistamme, että toimintamme myös asiakkaamme tiloissa hoidetaan turvallisesti. Tämän seurauksena saat turvallisesti ja vastuullisesti toimitettuja tuotteita ja palveluita, kun teet yhteistyötä kanssamme.

Turvallisuus on yhteinen vastuumme

Tavoitteemme on antaa työntekijöillemme, alihankkijoillemme sekä tehtaidemme, työmaamme ja muiden työympäristöjen vieraille turvallinen työympäristö. Siksi henkilökohtainen vastuu työturvallisuudesta on perustavanlaatuinen edellytys työskennellessä Nordecilla.

Uskomme että kaikki onnettomuudet voidaan estää. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa, loukkaantumista tai työhön liittyvää sairastumista. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen olemme sitoutuneet:

  • Johtamaan esimerkillä
  • Varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tarvittava tieto, koulutus ja varusteet turvallisen työskentelyn takaamiseksi
  • Ohjeistamaan työkavereita ja urakoitsijoita, jos he ottavat riskin tai eivät noudata vahvistettuja turvallisuussääntöjä
  • Parantamaan työntekijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia ennaltaehkäisevän työn avulla.
  • Tunnistamaan ja poistamaan järjestelmällisesti tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden juurisyyt.

Lataa terveys- ja turvallisuuspolitiikkamme saadaksesi lisätietoa.

Avoin dialogi luo turvallisen työympäristön

Pidämme työntekijöidemme kanssa jatkuvaa dialogia varmistaaksemme omistautumisen ja osallistumisen turvalliseen työhön kaikilla tasoilla. Kaikki johtajamme pitävät kasvotusten turvallisuuspalavereita tiiminsä jäsenten kanssa. Tämä varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus keskustella ja jakaa tietoa turvallisuudesta luotettavassa ympäristössä.

Yrityksemme läpi huomioimme työterveyden ja turvallisuuden kaikessa toiminnassa ja päätöksissä.