Teollisuusrakennukset

Meillä on vahva kokemus teollisuusrakennusprojekteista

Meillä on vahva kokemus teräsrakenteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta teollisuusrakennuksiin.

Referenssilistamme on laaja ja kattaa monenlaisia rakennuksia. Olemme olleet aktiivisesti mukana tukemassa asiakkaitamme vaativissa runkorakenteissa ja tiukoissa aikatauluissa, erityisesti akkuteollisuuden alalla. Meillä on myös pitkäaikainen kokemus projekteista, jotka liittyvät energiavarastointiin, kaivostoimintaan, sellu- ja paperiteollisuuteen sekä datakeskuksiin.

OSAAMISEMME TEOLLISUUSRATKAISUISSA

Olemme suunnitelleet ja toimittaneet teräsrakenteita satoihin teollisuusrakennusprojekteihin vuosien varrella. Tarkka sopeutuminen asiakkaidemme tarpeisiin on erittäin tärkeää kaikissa projekteissa. Teräsrunko ei ole pelkästään rakennuksen runko, vaan lisärakenteiden tulee myös tukea teollisuusrakennuksen prosessilaitteistoa ja MEP-asennuksia. Rakennuksen rungon ruudukko ja pilarisijoitukset tulee sovittaa rakennuksen pohjaratkaisuun. Lisärakenteet kuten teräsportaat, ritilät, tikkaat ja kaiteet voidaan helposti integroida terässuunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.

Teräsrunko mahdollistaa joustavuuden tukea prosessi- ja koneistolaiteita. Teräsrakenteet mahdollistavat myös muutosten tekemisen projektin myöhäisessä vaiheessa. Rakenteita voidaan muuttaa tai lisätä myös rungon asennusprosessin aikana. Kattonostureita käytetään yleensä teollisuusrakennusten asennusvaiheessa. Teräs on ainoa materiaali tarvittaville nosturipalkeille, ja ne voidaan helposti suunnitella integroiduiksi teräsrunkoon saavuttaaksemme tehokkaan asennuksen.

Lue lisää: Kestävyys teräsrakentamisessa

Työskentelytapamme tuo lukuisia etuja projektillesi

Prosessimme Nordecilla ovat erittäin tehokkaita ja työskentelytapamme on systemaattista, säästäen asiakkaidemme aikaa ja rahaa. Päätavoitteemme on täyttää asiakkaidemme tarpeet. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varhaisesta suunnitteluvaiheesta aina turvalliseen asennukseen saakka kaikkien niiden rakenteiden osalta, jotka kuuluvat toimialueeseemme.

1. Tarjoamme korkeatasoista palvelua jo projektin suunnitteluvaiheessa

Olemme asiantuntijoita projektisuunnittelussa ja sisäisessä suunnittelun hallinnassa. Tavoitteemme on optimoida koko arvoketju projektin ajan. Suunnittelutiimimme määrittelee sopivimmat rakenteet ja ratkaisut joka projektille. Suunnitteluvaiheessa tarjoamme korkeatasoista valmistelua seinä- ja kattopäällysteiden kiinnittämiseksi teräsrunkoon. Tämä vähentää työmaalla tarvittua aikaa.

2. Hallitsemme koko projektia asiantuntemuksella

Oman asiantuntijaverkostomme lisäksi voimme tarvittaessa tuoda projektin käyttöön alihankkijaverkostoamme. Projektipäällikkömme koordinoivat projektin kokonaisaikataulua asiakkaan kanssa jo alkuvaiheessa. Tuomme integroidun aikataulun rungolle, julkisivulle ja lisärakenteille. Työmaapäällikkömme koordinoivat projektia päivittään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Projektinhallinta

3. Meillä on korkea tuotantokapasiteetti

Meillä on neljä tehdasta Euroopassa. Jokainen tehdas on erikoistunut tietynlaisiin teräsrakenteisiin, mikä mahdollistaa korkean tuotelaadun, tehokkaiden tuotantoprosessien sekä erinomaisen toimitustarkkuuden varmistamisen. Korkea teräsrakenteiden tehdaslähtö tuotantoyksiköstä työmaalle ja nopea teräsrungon asennus mahdollistavat seinä- ja kattopinnoitteiden varhaisen aloittamisen teräsrungon asennuksen rinnalla

Tuotanto

4. Turvallisuus tulee aina ensin kaikissa projekteissamme

 • Turvallisuus taataan perusteellisella työmaatöiden suunnittelulla ennen työn alkua. Tämä suodatetaan työvalmistelusuunnitelmiksi, jotka kuvaavat turvallisen työjärjestyksen ja tarvittavat väliaikaiset vakautus- ja turvallisuustyöt.
 • Teräskehys on suunniteltu nostokorvilla varustetuksi turvallista käsittelyä varten työmaalla.
 • Teräskehys on suunniteltu erikseen määritellyillä kiinnityspisteillä kaapeleille ja johdoille teräskehysrakenteen tilapäisen tuen varmistamiseksi rakentamisen aikana.
 • Teräskehys on suunniteltu tarvittavilla liitännöillä, kuten turvakaiteilla.

Terveys & Turvallisuus

Teräksen edut teollisuusrakennusprojekteissa

TERÄS ON ERITTÄIN JOUSTAVA JA KESTÄVÄ MATERIAALI RAKENNNUSKEHYKSIIN. SE TARJOAA PROJEKTILLESI SEURAAVAT EDUT:

Teräs on joustava materiaali:

 • Tukee prosessi- ja laitevarustusta
 • Mahdollistaa muutosten tekemisen projektin aikana

Teräs on tehokas materiaali

 • Mahdollistaa pitemmät palkkipituudet
 • Rakenteita voidaan sovittaa helposti jokaisen rakennuksen pohjaratkaisuun

Teräs voidaan optimoida ohuita profiileita varten

 • Rakenteet vievät vähemmän tilaa ja mahdollistavat lisää tilaa laitteistolle

Lyhyempi projektin kesto

 • Nopea tuotanto ja asennus työmaalla verrattuna muihin materiaaleihin

Teräsrungon oma paino on kevyt verrattuna betonirunkoon

 • Mahdollistaa kustannusten säästöjä myös perustuksissa

Kierrätettävä materiaali

 • Terästä voidaan käyttää uudelleen