Rakennustiedon mallintaminen

Käytämme rakennustiedon mallintamista (BIM) projekteissamme.

BIM mahdollistaa projektin digitaalisen kuvauksen luomisen ja hallinnan, yhdistäen yksityiskohtaisen 3D-mallin älykkääseen tietoon. Digitaalinen malli voidaan jakaa kaikkien projektin osapuolten kesken, ja sitä voidaan käyttää päätöksenteon perustana koko projektin elinkaaren ajan, aina varhaisesta suunnittelusta purkuvaiheeseen asti.

BIM mahdollistaa läpinäkyvyyden projektissa

BIM:in käyttö Nordecilla alkoi jo vuonna 1996, kun siirsimme suunnitteludatamme automaattiseen saha- ja porauslinjaan. Vuonna 2001 integroimme 3D-mallinnuksemme ERP-järjestelmä SAPin kanssa. Kehitämme jatkuvasti BIM:in käyttöämme läpi projektin elinkaarta.

Tänä päivänä käytämme pääasiassa Tekla Structuresia BIM-ohjelmistona suunnitellessamme ja hallitessamme rakennusprojektejamme. Teklaa käytetään seuraamaan itsenäisten objektien tilaa suunnittelun, valmistuksen ja työmaatoimintojen aikana. BIM tarjoaa tarkan ja nopean 3D-mallinusmpäristön, joka perustuu dataan, joka simuloi rakennusta virtuaalisesti.

BIM:iä voidaan käyttää sekä pöytäkoneilla että mobiililaitteilla. Kaikki piirustukset ja suunnitelmat voidaan helposti jakaa alihankkijoiden ja insinöörien kesken. SCIA Engineer-ohjelmistoa käytetään 3D-avaruudessa sijaitsevien rakennusten tarkkaa ja optimia rakenneanalyysiä varten. BIM tuo läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta asiakkaidemme projekteihin.

BIM:n keskeiset edut asiakkaillemme

Huolellinen etukäteissuunnittelu minimoi häiriöt projektin aikana sekä varmistaa sujuvan etenemisen työmaalla

Suunnitteluideoiden ja mahdollisten muutosten visualisointi mahdollistaa optimien ratkaisujen löytämisen

Parempi turvallisuus suunnittelemalla toteutus 3D-mallissa

Läpinäkyvä projektin seuranta ja tehokas kommunikointi

Ajan tasalla oleva projektin tilanne

Varmuus että projekti valmistuu aikataulussa ja budjetin sisällä