Nordec Groupin liikevaihdon kasvu jatkui, kannattavuus kehittyi positiivisesti ja investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen etenivät vuonna 2023

Kohokohdat vuodesta 2023:

  • Nordec Groupin strategian toteuttaminen jatkui suunnitellusti. Erityisesti myynnin ja suunnittelun johtamisen resursseja vahvistettiin, ja tehtaiden modernisointi-investoinnit jatkuivat. Kestävän kehityksen saralla vähähiilisiä ratkaisuja kehitettiin edelleen vuoden aikana.
  • Nordec Groupin vahva taloudellinen kehitys jatkui vuonna 2023; liikevaihto kasvoi 6,2 % 329,2 miljoonaan euroon. Oikaistu EBITDA parani 27,0 miljoonaan euroon, eli 8,2 %:n liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli selvästi positiivinen, ja tase vahvistui.

Nordec Group Oy mediatiedote 19.3.2024 09.00 UTC+3

Nordec Groupin liikevaihdon kasvu jatkui, kannattavuus kehittyi positiivisesti ja investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen etenivät vuonna 2023

Kohokohdat vuodesta 2023:

  • Nordec Groupin strategian toteuttaminen jatkui suunnitellusti. Erityisesti myynnin ja suunnittelun johtamisen resursseja vahvistettiin, ja tehtaiden modernisointi-investoinnit jatkuivat. Kestävän kehityksen saralla vähähiilisiä ratkaisuja kehitettiin edelleen vuoden aikana.
  • Nordec Groupin vahva taloudellinen kehitys jatkui vuonna 2023; liikevaihto kasvoi 6,2 % 329,2 miljoonaan euroon. Oikaistu EBITDA parani 27,0 miljoonaan euroon, eli 8,2 %:n liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli selvästi positiivinen, ja tase vahvistui.

Nordec Groupin toimitusjohtaja Kalle Luoto kommentoi:

“Olen erittäin tyytyväinen vuoden 2023 saavutuksistamme. Olemme edenneet hyvin kasvusuunnitelmiemme toteuttamisessa ja saavutimme jo vuonna 2022 alkuperäisen strategisen kasvutavoitteemme, joka oli 300 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Huolimatta vuoden 2023 haastavasta markkinaympäristöstä, jatkoimme kasvupolulla ja pystyimme parantamaan myös kannattavuuttamme sekä investoimaan liiketoimintamme kehittämiseen. Aloitamme vuoden 2024 hyvällä tilauskannalla, joka yhdessä vuoden alun vahvan tilauskertymän kanssa luo hyvän perustan kasvun jatkumiselle. Olemme päivittäneet strategiset tavoitteemme ja painopistealueemme, ja odotan tätä vuotta positiivisin mielin. Olen kiitollinen koko Nordec-tiimin vahvasta suorituksesta ja panoksesta strategiamme toteuttamisessa vuonna 2023. Kiitän myös asiakkaitamme, jotka ovat luottaneet meihin projekti toisensa jälkeen.”

Merkittävimmät tapahtumat vuoden 2023 aikana

Vuonna 2023 Nordecin liiketoimintayksiköt vahvistivat toimintojaan erityisesti myynnin ja suunnittelun johtamisen osalta kasvun ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Toiminnan taso logistiikka- ja akkuarvoketjuun liittyvissä rakentamisen segmenteissä pysyi vahvana. Lisäksi muut teollisen vihreän siirtymän projektit etenivät, ja datakeskusrakentaminen vilkastui vuoden 2023 lopulla. Nordec onnistui myös voittamaan uusia tärkeitä projekteja monikerrosrakentamisessa sekä Keski- ja Itä-Euroopan alueella, mikä tarjoaa positiivisen lähtökohdan vuodelle 2024. Lisäksi tehtaiden kapasiteettia ja henkilöstöä vahvistettiin merkittävästi, ja modernisointi-investointi Obornikin tehtaalla Puolassa toteutettiin vuoden aikana.

Kestävään kehitykseen liittyvä kehitystyö jatkui vuonna 2023. Nordec lisäsi vähähiilisten raaka-aineiden käyttöä, paransi tehtaiden energiatehokkuutta ja julkaisi useita uusia ympäristöselosteita (EPD) vähähiilisille tuotteille. Nordec uudisti hiilijalanjälkilaskentansa ja tavoitteensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Päästöjen vähennystavoitteen ajankohta (-50 % Scope 1 ja 2:lle ja -42 % Scope 3:lle) aikaistettiin vuodesta 2035 vuoteen 2030. Nordecin hiilijalanjälki laski 180,1 tCO2e:stä vuonna 2021 172,2 tCO2e:hen vuonna 2022.

Nordec Group -konsernin henkilöstömäärä kasvoi 629:ään vuoden 2023 lopussa edellisvuoden 602:sta. Henkilöstön määrän kasvu johtui toiminnan volyymin kasvusta.

Avainluvut
Tuhatta euroa, ellei muuta ilmoitettu 1.1.-31.12.2023
Liikevaihto 329 152
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 26 988
Oikaistu käyttökate (EBITDA), margin -% 8,2 %
Käyttökate (EBITDA) 26 169
Käyttökate (EBITDA) margin -% 8,0 %
Liiketulos (EBIT) 19 939
Raportointikauden tulos 15 624
Omavaraisuusaste -% 43,3 %
Tilauskanta 227 719
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa 629

Taloudellinen kehitys

Nordec Group -konsernin vahva taloudellinen kehitys jatkui vuonna 2023 huolimatta laskusuhdanteesta taloudessa ja rakennustoimialalla erityisesti. Asiakkaiden päätöksentekoaika uusien projektien aloittamiseksi on pidentynyt, minkä seurauksena Nordec -konsernin tilauskanta pieneni vuoden 2023 aikana edellisvuoden ennätyskorkealta tasolta, ollen 227,7 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa. Tästä huolimatta hyvä tilauskanta, yhdessä vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana voitettujen uusien tilausten ja kasvaneen tarjousaktiviteetin kanssa, antaa meille vahvan lähtökohdan kasvun jatkumiselle ja hyvälle kannattavuudelle myös vuonna 2024.

Liikevaihto tammi-joulukuussa 2023 oli 329,2 miljoonaa euroa, kasvaen 6,2 prosenttia verrattuna vuoden 2022 vertailukelpoiseen liikevaihtoon. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa korkeasta tilauskannasta vuoden 2023 alussa, etenkin Nordecin tärkeimmissä asiakas- ja markkinasegmenteissä, sisältäen teolliseen vihreään siirtymään ja akkuarvoketjuun liittyvät rakennusinvestoinnit sekä logistiikka- ja datakeskusrakentamisen.

Vuonna 2023 liikevaihto kasvoi merkittävästi Norjassa. Muilla markkinoilla liikevaihto puolestaan laski vuoden 2022 korkeisiin tasoihin verrattuna. Ruotsi pysyi Nordecin suurimpana maantieteellisenä markkinana vuonna 2023, edustaen 50 prosenttia liikevaihdosta, kun taas Norja nousi toiseksi suurimmaksi markkinaksi 27 prosentin osuudella liikevaihdosta. Suomen osuus oli 16 prosenttia, Keski- ja Itä-Euroopan 7 prosenttia ja muiden markkinoiden, mukaan lukien Islanti, 0 prosenttia. On tyypillistä, että Nordec Group -konsernin liikevaihto vaihtelee markkinoiden välillä vuodesta toiseen riippuen konsernin keskeisten asiakasprojektien sijainnista ja ajoituksesta.

Operatiivinen kannattavuus parani edelleen vuonna 2023. Oikaistu käyttökate tammi-joulukuussa 2023 kasvoi edellisvuodesta merkittävästi 27,0 miljoonaan euroon ja oli 8,2 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta ja saavutetuista kustannussäästöistä sekä parantuneesta toiminnan tehokkuudesta erityisesti projektinhallinnassa.  

Konsernin tilikauden tulos nousi selvästi edellisvuodesta 15,6 miljoonaan euroon, johtuen parantuneesta operatiivisesta kannattavuudesta sekä merkittävästi alhaisemmista kertaluonteisista kustannuksista, jotka rasittivat vuoden 2022 tulosta.

Nordec Group -konsernin operatiivinen rahavirta säilyi vahvana ja käyttöpääoma sekä nettovelka pysyivät negatiivisina vuoden lopussa. Vahvan kannattavuuden ja rahavirran ansiosta konsernin tase vahvistui ja omavaraisuusaste kasvoi 43,3 prosenttiin.

Lisätietoja:

Kalle Luoto

Toimitusjohtaja

Nordec Group Oy

Tel: +358 50 552 9682

kalle.luoto@nordec.com

Tietoa Nordecista

Nordec Group Oy on yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet.

Nordecin liikevaihto 31.12.2023 päättyneellä tilikaudella oli 329,2 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 27,0 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Nordecista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.

Nordec ja Olvi sopimukseen uuden varastorakennuksen toimituksesta Iisalmeen

Lue lisää >

Nordec ja SSAB sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista

Lue lisää >

Nordec Groupin liikevaihdon kasvu jatkui, kannattavuus kehittyi positiivisesti ja investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen etenivät vuonna 2023

Lue lisää >

Nordec allekirjoitti toteutusvaiheen sopimuksen päärakennuksen pohjoisosan teräsrungon toimituksesta ja runkoasennuksesta valutöineen Laakson yhteissairaala -hankkeeseen SRV:n kanssa

Lue lisää >

Nordec toimittaa teräsrungon uuteen liikerakennukseen Espoon Hannuksenpeltoon

Lue lisää >