Nordec ja SSAB sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista

Nordec ja SSAB ovat sopineet fossiilivapaan teräksen toimituksista. Nordec käyttää fossiilivapaata terästä tulevaisuudessa mm. rakennusten runkorakenteissa, julkisivuissa ja silloissa.

 

 

 

 

 

 

Nordec Group Oy mediatiedote 29.4.2024 09.30 UTC+3

 

 

Nordec ja SSAB sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista

Nordec ja SSAB ovat sopineet fossiilivapaan teräksen toimituksista. Nordec käyttää fossiilivapaata terästä tulevaisuudessa mm. rakennusten runkorakenteissa, julkisivuissa ja silloissa.

Nordecin ja SSAB:n välinen sopimus on tärkeä askel kohti fossiilivapaan teräksen tehokasta toimitusketjua. SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026, ja tämän sopimuksen myötä Nordec varmistaa tarvitsemansa teräsmäärät SSAB:n tuotantokapasiteetista. SSAB toimittaa yhteistyön myötä aluksi pieniä määriä fossiilivapaata terästä ensimmäiseen pilottiprojektiin ja tulevaisuudessa suurempia määriä fossiilivapaata terästä tuotannon kasvaessa.

Fossiilivapaan teräksen käyttökohteita ovat rakennusten runkorakenteet, julkisivut ja terässillat. Yhteistyö tukee Nordecin vuoteen 2030 tähtääviä hiilidioksidin päästövähennystavoitteita sekä SSAB:n tavoitetta fossiilivapaan arvoketjun kehittämisessä.

“Johtavana pohjoismaisena teräsrunkotoimittajana Nordecille on äärimmäisen tärkeää, että fossiilivapaan teräksen valmistukseen liittyvät investoinnit etenevät määrätietoisesti. Yhteistyö SSAB:n kanssa edistää vahvasti vihreän siirtymän strategiaamme ja päästövähennystavoitteidemme saavuttamista,” toteaa Kalle Luoto, Nordec Groupin toimitusjohtaja.

”Olemme iloisia voidessamme tukea Nordecin kestävän kehityksen tavoitteita rakennus- ja sillanrakennusteollisuudessa omalla osaamisellamme. Tuottamamme fossiilivapaa teräs säilyttää korkean laadun, mutta sen ilmastovaikutus on perinteiseen masuuniteknologiaan perustavaan teräkseen verrattuna merkittävästi pienempi. Tämä auttaa vähentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä ja tarjoaa kilpailuetua markkinoilla”, toteaa Lotta Ruottinen SSAB Europen myyntijohtaja.

 SSAB aikoo mullistaa koko teräksenvalmistusprosessin. SSAB tekee yhteistyötä rautamalmintuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa osana HYBRIT-hanketta, jonka puitteissa kehitetään arvoketju fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotantoon ja korvataan rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa terästuotannon hiilidioksidipäästöt.

Lisätietoja:
Magnus Thelm, Nordec Group, magnus.m.thelm@nordec.com, puh. +46 70 983 3412

Lotta Ruottinen, SSAB Europe, lotta.ruottinen@ssab.com, puh. +358 50 314 3415

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, joka rakentaa vahvempaa, kevyempää ja kestävämpää maailmaa lisäarvoa tuottavien terästuotteidensa ja -palveluidensa avulla. Yhteistyössä kumppaneidensa kanssa SSAB on kehittänyt fossiilivapaan teräksen (SSAB Fossil-free™ steel) ja aikoo luoda fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta loppuasiakkaalle. Samalla poistamme suurelta osin oman toimintamme hiilidioksidipäästöt. SSAB Zero™, suurelta osin hiilidioksidipäästötön kierrätysteräkseen perustuva teräs, vahvistaa entisestään SSAB:n johtoasemaa ja kattavaa, raaka-aineesta riippumatonta kestävän kehityksen mukaista tarjontaamme. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. Tervetuloa matkallemme! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X ja YouTube.

Tietoa Nordecista

Nordec Group Oy on yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet.

Nordecin liikevaihto 31.12.2023 päättyneellä tilikaudella oli 329,2 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 27,0 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Nordecista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.

 

 

 

 

 

 

Nordec ja Olvi sopimukseen uuden varastorakennuksen toimituksesta Iisalmeen

Lue lisää >

Nordec ja SSAB sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista

Lue lisää >

Nordec Groupin liikevaihdon kasvu jatkui, kannattavuus kehittyi positiivisesti ja investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen etenivät vuonna 2023

Lue lisää >

Nordec allekirjoitti toteutusvaiheen sopimuksen päärakennuksen pohjoisosan teräsrungon toimituksesta ja runkoasennuksesta valutöineen Laakson yhteissairaala -hankkeeseen SRV:n kanssa

Lue lisää >

Nordec toimittaa teräsrungon uuteen liikerakennukseen Espoon Hannuksenpeltoon

Lue lisää >