Tvarumas

Jūsų patikimas tvarios statybos partneris

Tvarumas yra neatsiejama Nordec strategijos ir mūsų kadienių darbo būdų dalis. Mes į  tvarumą atsižvelgiame visame, ką darome. Mes aktyviai plėtojame savo procesus ir produktus, siekdami sukurti tvaresnę ateitį. Susisiekite su mumis, kad kartu su mumis pradėtume tvarios statybos projektą.

Sveikata ir Sauga

Skaitykite plačiau

Aplinkosauga

Skaitykite plačiau

Plieninių konstrukcijų tvarumas

Skaitykite plačiau

Plieninių konstrukcijų tvarumas

Nordec plieninės konstrukcijos turi ilgą tarnavimo laiką dėl jų patvarumo ir stiprumo. Plieninių konstrukcijų poveikį aplinkai galima sumažinti naudojant perdirbtą plieną ir didelio stiprumo plieną. Plieno cikliškumas suteikia daug naudos plieninių kosntrukcijų tvarumui. Plieninės konstrukcijos gali būti perdirbamos ir naudojamos pakartotinai.

Optimizuodami medžiagų naudojimą ir atliekas norime sumažinti savo gaminių poveikį aplinkai. Dirbame kartu su savo medžiagų tiekėjais ir klientais, kad kiekvienam projektui rastume tvariausius sprendimus.

MŪSŲ PROJEKTŲ PASIEKTAS REZULTATAS ATITINKA BREEAM REIKALAVIMUS

Mes vertiname projektus, kurie atitinka BREEAM reikalavimus. BREEAM yra pirmaujanti Europoje statybų aplinkosaugos klasifikavimo sistema. BREEAM įvertintais plėtros projektais siekiama tvaresnės aplinkos, kuri pagerintų ten dirbančių ir gyvenančių žmonių gerovę. Taip pat siekiama apsaugoti aplinką ir gamtos išteklius bei padaryti patrauklesnes investicijas į nekilnojamąjį turtą.

Dalyvavome daugelyje BREEAM projektų. Šie projektai palaiko mūsų tikslą būti geriausiu partneriu, teikiančiu tvariausius sprendimus kiekvienam statybų verslo projektui.

NORDEC TVARUMO TIKSLAI

Mūsų tvarumo tikslai yra pagrįsti 17 JT tvaraus vystymosi tikslų, dar žinomų kaip SDG. Mes pasirinkome 7 iš tų, kuriems savo veiksmais galime daryti didžiausią įtaką.

Nordec kelias į klimatui neutralią veiklą

Anglies pėdsako mažinimas

Esame įsipareigoję mažinti savo gaminių ir veiklos anglies pėdsaką, o tai yra veiksmingiausias būdas sužvelninti klimato kaitą. Tai darome mažindami energijos ir žaliavų suvartojimą. Mūsų gamyba veikia su 100% ekologiška elektra. Perėjimas prie žaliosios energijos sumažino mūsų gaminių CO2e 2-5%, priklausomai nuo produkto. Mes sumažiname savo pervežimų emisijas geriau planuodami ir užsitikrindami aukštą apkrovimo lygį gamykloje.

Mes kontroliuojame rizikas aplinkai kiekviename mūsų gaminių gyvavimo ciklo etape. Mūsų gaminių poveikį aplinkai galima apskaičiuoti remiantis mūsų aplinkosaugos produktų deklaracijomis (EPD).

Energijos vartojimo efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumas yra svarbus mūsų pačių veikloje ir gamyklose, taip pat pastatuose, kuriuos statome mūsų klientams.

Mūsų gamyklose pagerinome energetinį efektyvumą, pagerindami mūsų pastatų vėdinimo sistemas, šilumos izoliaciją ir sandarumą ir kt. Mūsų Suomijos gamyklose įdiegėme energijos vartojimo efektyvumo sistemą ETJ+ ir panašią praktiką pritaikėme Lenkijos ir Lietuvos gamyklose atlikę energijos vartojimo auditą.

Mūsų klientams galime pastatyti energetiškai efektyvų pastatą optimizuodami fasadų ir stogo medžiagų šiluminę varžą ir sandarumą. Mūsų standartiniai sprendimai ir detalės leis tai padaryti lengvai ir efektyviai.

Atliekų kiekio mažinimas

Efektyvus medžiagų naudojimas yra būdas sumažinti poveikį aplinkai. Kai prisijungiame prie projekto ankstyvame projektavimo etape, galime optimizuoti medžiagų naudojimą ir sumažinti atliekų kiekį. Mūsų gamyklose turime efektyvius atliekų rūšiavimo procesus.

Naudodami perdirbtą plieną ir didelio stiprumo plieną galime sumažinti mūsų gaminių poveikį aplinkai. Aktyviai plečiame perdirbto plieno tiekėjų tinklą. Naudojant 100% perdirbtą plieną, anglies pėdsakas sumažėja maždaug 50%.

NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

Nordec nuolat investuoja į produktų kūrimą ir naujų technologijų testavimą, siekdami būti tvaresni. Be to, stengiamės kuo efektyviau panaudoti įvairias medžiagas, kad išvengtume nereikalingų medžiagų švaistymo.

Plienas yra tvirta, universali ir efektyvi medžiaga, kurios tarnavimo laikas yra ilgas, palyginti su daugeliu kitų medžiagų. Be to, plienas yra vienintelė statybinė medžiaga , kuri yra 100% perdirbama. Skaitykite daugiau apie plieno konstrukcijų tvarumą.

Nuolatinis procesų vystymas

Esame įsipareigoję nuolat daryti savo procesus tvaresnius. Statybų verslo skaitmeninimas tam suteikia keletą galimybių. Keliuose projektuose panaudojome “One Click LCA” programinę įrangą, kad galėtume išsamiai įvertinti mūsų gaminių poveikį aplinkai.

SPRENDIMAI, DARANTYS ĮTAKĄ STATYBŲ PROJEKTAMS

Socialinė atsakomybė

Saugus darbas svarbiausia

 

Sauga darbe yra mūsų bendra atsakomybė. Mūsų tikslas – nulis nelaimingų atsitikimų, traumų ir su darbu susijusių ligų. Tam tikslui naudojame sertifikuotą darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemą ISO 45001.

Mes nustatėme griežtus ir esminius saugos procesus. Užtikriname, kad mūsų darbai būtų atliekami saugiai. Dėl to bendradarbiaudami su mumis gausite saugiai ir atsakingai pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas.

Darbo ir gyvenimo pusiausvyra

Mūsų darbuotojų sveikata ir gerovė mums yra esminė vertybė. Norime paskatinti savo darbuotojus siekti geros pusiausvyros tarp  saugaus darbo ir gyvenimo. Pripažįstame gerus rezultatus, skatiname komandinį darbą, skatiname atviras diskusijas ir grįžtamąjį ryšį.

Taip pat norime plačiau perduoti savo žinias visuomenei. Pavyzdžiui, turėdami gerą sprendimą norime sukurti geresnę darbo ir gyvenimo aplinką galutiniams vartotojams.

LYGIOS GALIMYBĖS

Nordec su visais žmonėmis elgiasi vienodai ir pagarbiai. Visiems savo darbuotojams siūlome lygias galimybes siekti ir tobulėti darbe. Mes įdarbiname pagal kompetencijas ir skatiname pagal jų rezultatus.

 

 

Mes samdome jaunus specialistus kaip vasaros praktikantus arba suteikiame galimybes mokytis vykdant paskirtas darbines užduotis. Taip pat bendradarbiaujame su švietimo įstaigomis ir suteikiame žinias apie plienines konstrukcijas. Būdami pirmaujantys savo srities ekspertai laikome savo pareiga užtikrinti, kad ateityje augtų nauja plieno profesionalų karta.

Tiekėjų tvarumo politika

Tiekėjų tvarumo politika taikoma visiems tiekėjams, teikiantiems produktus ir (arba) paslaugas bet kuriai Nordec grupės įmonei. Darbuotojai yra visi žmonės, dirbantys tiekėjui, nesvarbu, ar jie yra tiesiogiai įdarbinti, pagal subrangos sutartis ar įdarbinti kitoje agentūroje.

Nordec tikisi, kad tiekėjas stebės savo partnerius, kad užtikrintų įsipareigojimą laikytis aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės.