Zrównoważony rozwój

Twój zaufany partner w zrównoważonych projektach budowlanych

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii Nordec i naszych codziennych sposobów pracy. U nas zrównoważony rozwój jest brany pod uwagę we wszystkim co robimy. Aktywnie rozwijamy nasze procesy i produkty, aby tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. Skontaktuj się, aby wspólnie z nami rozpocząć zrównoważony projekt budowlany.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej

Środowisko

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój konstrukcji stalowych

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe wyprodukowane przez Nordec mają długą żywotność dzięki swojej trwałości i wytrzymałości. Wpływ konstrukcji stalowych na środowisko można zmniejszyć poprzez użycie materiału stalowego z recyklingu i stali o wysokiej wytrzymałości. Cykliczność stali niesie ze sobą wiele korzyści dla zrównoważonego rozwoju konstrukcji stalowych. Konstrukcje stalowe można poddać recyklingowi i ponownie je wykorzystać.

Chcemy zminimalizować wpływ naszych produktów na środowisko poprzez optymalizację zużycia materiałów i odpadów. Współpracujemy z naszymi dostawcami materiałów i z klientami, aby znaleźć najbardziej zrównoważone rozwiązania dla każdego projektu.

NASZE REALIZACJE PROJEKTÓW SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA BREEAM

W Nordec cenimy projekty spełniające wymogi BREEAM. BREEAM to wiodący w Europie system klasyfikacji środowiskowej dla budownictwa. Projekty deweloperskie z oceną BREEAM mają na celu tworzenie bardziej zrównoważonych środowisk, które poprawiają samopoczucie ludzi zarówno tam pracujących jak i mieszkających. Celem jest również ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz uatrakcyjnienie inwestycji w nieruchomości.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach BREEAM. Projekty te wspierają nasz cel, jakim jest bycie czołowym partnerem w dostarczaniu najbardziej zrównoważonych rozwiązań dla każdego projektu w branży budowlanej.

Sprawdź nasze najnowsze realizacje budowane BREEAM!

CELE NORDEC DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na 17 celach ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, znanych również jako Cele Zrównoważonego Rozwoju. Spośród nich, wybraliśmy 7, na które możemy najbardziej wpłynąć poprzez własne działania.

Droga Nordec do zeroemisyjności

Zmniejszenie śladu węglowego

W Nordec jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie śladu węglowego naszych produktów i działań, co jest dla nas najskuteczniejszym sposobem łagodzenia zmian klimatu. Robimy to poprzez zmniejszanie zużycia energii i surowców. Nasza produkcja jest zasilana w 100% zieloną energią elektryczną. Przejście na zieloną energię zmniejszyło emisję CO2e naszych produktów o 2%-5% w zależności od konkretnego produktu. Minimalizujemy także emisje z naszych transportów, planując je lepiej i zapewniając fabryce maksymalnie wykorzystywanie dostępnej przestrzeni i zasobów.

Kontrolujemy zagrożenia dla środowiska na każdym etapie cyklu życia naszych produktów. Wpływ naszych produktów na środowisko można obliczyć na podstawie naszych deklaracji środowiskowych produktu (EPD).

Pobierz nasze produkty EDP, Spawane i malowane produkty ze stali konstrukcyjnej:

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna jest ważna w naszych własnych działaniach i obiektach, a także w budynkach, które realizujemy dla naszych klientów.

Na własnych obiektach poprawiliśmy efektywność energetyczną poprzez lepszą izolację termiczną i szczelność naszych budynków, odzysk ciepła z wentylacji, itp. Wdrożyliśmy system efektywności energetycznej ETJ+ dla naszych fińskich fabryk i podobną praktykę dla polskich oraz litewskich fabryk poprzez audyty efektywności energetycznej.

Dla naszych klientów możemy realizować budynki energooszczędne poprzez optymalizację oporu cieplnego i szczelności elewacji oraz konstrukcji dachowych. Nasze standardowe rozwiązania i detale sprawią, że będzie to łatwe i wydajne.

Recykling i minimalizacja złomu

Efektywne wykorzystanie materiałów to dobry sposób na zmniejszenie wpływu na środowisko. Przyłączając się do projektu we wczesnej fazie projektowania, możemy zoptymalizować zużycie materiałów i zminimalizować odpady. W naszych fabrykach stosujemy skuteczne procesy recyklingu materiałów odpadowych.

Używając stali pochodzącej z recyklingu i stali o wysokiej wytrzymałości, możemy zmniejszyć wpływ naszych produktów na środowisko. Aktywnie pracujemy nad rozwojem naszej sieci dostawców stali z recyklingu. Ślad węglowy zmniejsza się o około 50% przy użyciu stali pochodzącej w 100% z recyklingu. 

WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII Z INNOWACYJNYM UMYSŁEM

W Nordec stale inwestujemy w rozwój produktów i testowanie nowych technologii, aby nasze działania były bardziej zrównoważone. Ponadto staramy się wykorzystywać różne materiały tak wydajnie, jak to możliwe, aby uniknąć niepotrzebnych strat materiałowych.

Stal jest mocnym, wszechstronnym i wydajnym materiałem, który ma długą żywotność w porównaniu z wieloma innymi materiałami. Umożliwia ona tworzenie lekkich konstrukcji i wymaga niewielkich nakładów materiałowych. Elastyczne rozwiązania szkieletowe wydłużają również cykl życia budynków, co zmniejsza wpływ na środowisko. Co więcej, stal jest jedynym materiałem budowlanym, który w 100% nadaje się do recyklingu. Czytaj więcej o zrównoważonym rozwoju konstrukcji stalowych.

Ciągły rozwój procesów

Zobowiązujemy się do ciągłego zwiększania zrównoważonego charakteru naszych procesów. Cyfryzacja branży budowlanej stwarza ku temu kilka możliwości. Wykorzystaliśmy oprogramowanie One Click LCA w kilku projektach, aby szczegółowo ocenić wpływ naszych produktów na środowisko.

ROZWIĄZANIA BUDOWLANE, KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

Społeczna odpowiedzialność

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Naszym celem jest zero wypadków, urazów i chorób związanych z pracą. Dlatego też posiadamy certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Zdefiniowaliśmy surowe i fundamentalne procesy bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby nasze działania również na terenie naszych klientów przebiegały bezpiecznie. W rezultacie, współpracując z nami, otrzymasz bezpiecznie oraz odpowiedzialnie dostarczone produkty i usługi.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas podstawową wartością. Chcemy zachęcić naszych pracowników do dążenia do zachowania równowagi między zdrową pracą a życiem prywatnym. Uznajemy dobre wyniki, promujemy pracę zespołową i zachęcamy do otwartych dyskusji oraz informacji zwrotnych.

Pragniemy również przybliżyć społeczeństwu nasze know-how. Na przykład, dzięki dobremu projektowi chcemy stworzyć lepsze środowisko pracy i życia dla użytkowników końcowych.

Nordec jako pracodawca

RÓWNOŚĆ SZANS

W Nordec traktujemy wszystkich ludzi jednakowo i z szacunkiem. Wszystkim naszym pracownikom oferujemy równe szanse odniesienia sukcesu oraz rozwoju własnej pracy. Rekrutujemy w oparciu o zdolności i awansujemy osoby na podstawie ich wyników.

 

Zatrudniamy młodych fachowców na staże letnie lub do nauki podczas pracy. Współpracujemy ze szkołami i edukujemy uczniów w zakresie konstrukcji stalowych. Jako wiodący ekspert w naszej dziedzinie, uważamy za swój obowiązek zapewnienie, że w przyszłości pokolenie nowych profesjonalistów w dziedzinie stali będzie rosnąć.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Dostawców

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Dostawców ma zastosowanie do wszystkich dostawców dostarczających produkty i/lub usługi dowolnej spółce Grupy Nordec. Pracownicy to wszystkie osoby, które pracują dla dostawcy, niezależnie od tego, czy są zatrudnione bezpośrednio, na zlecenie podwykonawców, czy przez agencję pośrednictwa pracy.

Nordec oczekuje, że dostawca będzie monitorował swoich własnych dostawców, aby zapewnić zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową i społeczną.

Zapoznaj się z Polityką Zrównoważonego Rozwoju firmy Nordec