Hållbarhet

Din pålitliga partner för hållbara byggprojekt

Hållbarhet är en integrerad del av Nordecs strategi och vårt dagliga sätt att arbeta. För oss är hållbarhet något vi tar hänsyn till i allt vi gör. Vi utvecklar aktivt våra processer och produkter för att skapa en mer hållbar framtid. Kontakta oss för att starta ett hållbart byggprojekt tillsammans med oss.

Hälsa & Säkerhet

Läs mer

Kvalitet

Läs mer

Miljö

Läs mer

Hållbarhet inom stålkonstruktion

Läs mer

Hållbarhet inom stålkonstruktion

Nordecs stålkonstruktioner har en lång livslängd tack vare deras hållbarhet och styrka. Genom att använda återvunnet stålmaterial och höghållfast stål kan miljöpåverkan minskas. Stålets cirkularitet medför många fördelar för hållbarheten. Stålkonstruktioner kan återvinnas och återanvändas.

Vi strävar efter att minimera våra produkters miljöpåverkan genom att optimera användning av material och avfall. Vi arbetar tillsammans med våra materialleverantörer och kunder för att hitta de mest hållbara lösningarna för varje enskilt projekt.

VÅRA PROJEKTLEVERANSER UPPFYLLER BREEAM-KRAV

På Nordec värdesätter vi projekt som uppfyller BREEAM-kraven. BREEAM är Europas ledande miljöklassificeringssystem för byggsektorn. BREEAM-klassade utvecklingsprojekt syftar till mer hållbara miljöer som ökar välbefinnandet för de människor som arbetar och bor där. Målet är också att skydda miljön och naturresurserna och göra fastighetsinvesteringar mer attraktiva.

Vi har deltagit i många BREEAM-projekt. Dessa projekt stöder vårt mål att vara en ledande partner när det gäller att tillhandahålla de mest hållbara lösningarna för varje projekt inom byggbranschen.

Kolla in våra senaste BREEAM-projekt!

NORDECS HÅLLBARHETSMÅL

Våra hållbarhetsmål grundar sig på FN:s 17 globala hållbarhetsmål, även kända som SDG:er.
Vi har valt ut 7 av dessa mål där vi kan påverka mest genom våra egna åtgärder.

Nordecs ”Road to zero”

Minskande av koldioxidavtryck

På Nordec har vi åtagit oss att minska koldioxidavtrycket från våra produkter och verksamheter, vilket är det mest effektiva sättet för oss att motverka klimatförändringarna. Vi gör detta genom att minska förbrukningen av energi och råmaterial. Vår tillverkning drivs med 100% grön el. Övergången till grön energi har minskat CO2e för våra produkter med 2-5% beroende på produkt. Vi minimerar utsläppen från våra transporter genom att planera dem bättre och säkra en fabrik med hög fyllnadsgrad.

Vi kontrollerar miljöriskerna i varje fas av våra produkters livscykel. Våra produkters miljöpåverkan kan beräknas baserat på våra miljövarudeklarationer (EPD:er).

Läs mer

Ladda ner våra EPD:er, svetsade och målade stålprodukter:

Energieffektivitet

Energieffektivitet är viktigt i våra egna verksamheter och lokaler samt i de byggnader som vi levererar till våra kunder.

I våra egna lokaler har vi förbättrat energieffektiviteten genom bättre värmeisolering och lufttäthet i våra byggnader, värmeåtervinning i ventilationen etc. Vi har implementerat energieffektiviseringssystemet ETJ+ för våra finska fabriker och en liknande praxis för våra polska och litauiska fabriker genom energirevisioner.

För våra kunder kan vi leverera en energieffektiv byggnad genom att optimera fasadernas och takkonstruktionernas värmebeständighet och lufttäthet. Våra standardlösningar och detaljer gör detta enkelt och effektivt.

Stommar

Återvinning och minimering av skrot

Effektiv materialanvändning är ett bra sätt att minska miljöpåverkan. När vi deltar i projektet i den tidiga designfasen kan vi optimera materialanvändningen och minimera avfallet. I våra fabriker har vi effektiva processer för återvinning av avfallsmaterial.

Genom att använda återvunnet stålmaterial och höghållfast stål kan vi minska miljöpåverkan från våra produkter. Vi arbetar aktivt för att utöka vårt nätverk av leverantörer av återvunnet stål. Koldioxidavtrycket minskar med cirka 50 % vid användning av 100 % återvunnet stål. Läs mer om stålets cirkulära egenskaper.

IMPLEMENTERA NY TEKNIK MED ETT ÖPPET OCH INNOVATIVT SINNE

På Nordec investerar vi ständigt i produktutveckling och testning av ny teknik för att bli mer hållbara. Dessutom strävar vi efter att använda olika material så effektivt som möjligt för att undvika allt onödigt materialavfall.

Stål är ett starkt, mångsidigt och effektivt material som har en lång livslängd jämfört med många andra material. Stål möjliggör lätta konstruktioner och har en låg materialåtgång. Flexibla stomlösningar förlänger också byggnadernas livscykel, vilket minskar miljöpåverkan. Dessutom är stål det enda byggmaterial som är 100 % återvinningsbart. Läs mer om hållbarheten i stålkonstruktioner.

Kontinuerlig utveckling av processer

Vi är fast beslutna att ständigt göra våra processer mer hållbara. Digitaliseringen av byggbranschen erbjuder flera möjligheter till detta. Vi har använt programvaran One Click LCA i flera projekt för att utvärdera våra produkters miljöpåverkan i detalj.

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Social ansvarsfullhet

 Säkerhet först

Säkerhet är vårt gemensamma ansvar. Vårt mål är noll olyckor, skador eller arbetsrelaterade sjukfall. Därför har vi ett certifierat system för arbetsmiljö och säkerhet enligt ISO 45001-standarden.

Vi har definierat strikta och grundläggande säkerhetsprocesser. Vi ser till att vår verksamhet, även i våra kunders lokaler, hanteras på ett säkert sätt. När du samarbetar med oss kommer du därför att få säkra och ansvarsfullt levererade produkter och tjänster.

Hälsa och säkerhet

 Balans mellan arbete och fritid

Våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en viktigt värdering för oss. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att sträva efter en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi belönar goda resultat, främjar lagarbete och uppmuntrar till öppna diskussioner och feedback.

Vi vill också bidra med vårt kunnande till samhället i stort. Med bra design vill vi till exempel skapa en bättre arbets- och livsmiljö för slutanvändarna.

Att arbeta på Nordec

LIKA MÖJLIGHETER

Hos Nordec behandlar vi alla jämlikt och med respekt. Vi erbjuder alla våra anställda lika möjligheter att lyckas och utveckla sitt eget arbete. Vi rekryterar baserat på kompetens och befordrar individer baserat på deras prestationer.

 

Vi anställer unga professionella som sommarpraktikanter eller för arbetsplatslärande. Vi deltar även i skolsamarbeten och utbildar studenter inom stålkonstruktion. Som ledande experter inom vårt område anser vi det vara vår uppgift att säkerställa att det kommer att finnas en växande generation nya stålproffs i framtiden.

Hållbarhetspolicy för leverantörer

Hållbarhetspolicyn för leverantörer gäller för alla leverantörer som tillhandahåller produkter och/eller tjänster till något av Nordec Groups företag. Som anställda räknas alla personer som arbetar för leverantören, oavsett om de är direkt anställda, underleverantörer eller anställda av andra byråer.

Nordec förväntar sig att leverantören övervakar sina egna leverantörer för att säkerställa engagemang för miljömässigt och socialt ansvar.

Läs om Nordecs hållbarhetspolicy för  leverantörer