Sveikata ir Sauga

Mūsų tikslas – nulis nelaimingų atsitikimų

Nordec saugumas yra mūsų bendra atsakomybė. Mūsų tikslas – nulis nelaimingų atsitikimų, traumų ir su darbu susijusių ligų. Todėl turime sertifikuotą darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemą ISO 45001.

Mes nustatėme griežtus ir esminius saugos procesus. Užtikriname, kad mūsų darbai gamyklose ir mūsų klientų objektuose būtų atliekami saugiai. Dėl to bendradarbiaudami su mumis gausite saugiai ir atsakingai pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas.

Saugumas yra bendra mūsų atsakomybė

Mūsų tikslas – užtikrinti sveiką ir saugią darbo aplinką mūsų darbuotojams, rangovams ir lankytojams, kurie dirba arba lankosi mūsų gamyklose, statybvietėse ir kitoje darbo aplinkoje. Todėl asmeninė atsakomybė už saugą darbe yra pagrindinė sąlyga norint dirbti Nordec.

Tikime, kad visų nelaimingų atsitikimų galima išvengti. Mūsų tikslas – nulis nelaimingų atsitikimų, traumų ir su darbu susijusių ligų. Siekdami šio tikslo esame įsipareigoję:

  • Sekti pavyzdžiu
  • Užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų visas reikalingas žinias, mokymus ir įrangą, reikalingą saugiam darbui
  • Instruktuokite kolegas ir rangovus, jei jie rizikuoja arba nesilaiko nustatytų saugos taisyklių
  • Gerinti darbuotojų fizinę ir psichinę savijautą prevenciniu darbu
  • Sistemingai nustatyti ir pašalinti įvykusių nelaimingų atsitikimų ir pavojingų situacijų priežastis

Atviras dialogas sukuria saugią darbo aplinką

Mes nuolat palaikome dialogą su visais mūsų darbuotojais, siekdami užtikrinti įsipareigojimą ir dalyvavimą saugaus darbo taisyklių laikymąsi visais lygiais. Visi mūsų vadovai turi saugos aptarimus su savo komandos nariais. Taip užtikrinama, kad visi darbuotojai turėtų galimybę diskutuoti ir dalytis informacija saugos klausimais patikimoje aplinkoje.

Visoje įmonės veikloje  priimdami sprendimus atsižvelgiame į darbuotojų sveikatą ir saugą.