Building Information Modeling

Vi använder oss av BIM (Building Information Modeling) i våra projekt

BIM gör det möjligt att skapa och hantera en digital representation av projektet och kombinera kraften i en detaljerad 3D-modell med intelligent information. Den digitala modellen kan delas med alla projektdeltagare och användas som underlag för beslutsfattande under projektets hela livscykel, från tidig idé till rivning.

BIM möjliggör transparens i projektet

Vår BIM-resa påbörjades hos Nordec redan 1996, när vi överförde vår designdata till vår automatiska såg- och borrlinje. År 2001 integrerade vi vår 3D-modellerande med SAP, vårt ERP-system. Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vår användning av BIM under hela projektcykeln.

Idag använder vi huvudsakligen Tekla Structures som vårt BIM-program när vi designar och hanterar våra byggprojekt. Tekla används för att följa upp statusen på de olika objekten genom design, tillverkning och aktiviteter på byggarbetsplatsen. BIM erbjuder en exakt och snabb 3D-modelleringsmiljö, baserad på data som simulerar byggprocessen virtuellt.

BIM kan användas såväl på stationära datorer som mobila enheter. Alla ritningar kan lätt delas med alla som har behov. Programvaran SCIA Engineer används för noggrann och optimal strukturanalys av konstruktioner i 3D. BIM skapar transparens, säkerhet och kostnadseffektivitet i våra kunders projekt.

Viktiga fördelar med BIM för våra kunder

Noggrann planering i förväg minimerar störningar under projektet och säkerställer smidiga framsteg på byggarbetsplatsen

Visualisering av designidéer och möjliga förändringar gör det möjligt att hitta de optimala lösningarna

Förbättrad säkerhet genom planering av simulering av utförandet i 3D-modellen

Transparent projektuppföljning och effektiv kommunikation

Aktuell projektstatus

Säkerställer att projektet slutförs i tid och inom budget