BIM – Modelowanie Informacji o Budynku

W naszych projektach wykorzystujemy Modelowanie Informacji o Budynku (BIM).

BIM umożliwia tworzenie cyfrowej prezentacji projektu i zarządzanie nim oraz łączy moc szczegółowego modelu 3D z inteligentną informacją. Model cyfrowy można udostępnić wszystkim stronom inwestycji i wykorzystać jako podstawę do podejmowania decyzji w trakcie cyklu życia projektu, od wczesnej koncepcji do rozbiórki.

BIM zapewnia przejrzystość projektu

W Nordec, nasza przygoda z BIM rozpoczęła się już w 1996 roku, kiedy dokonaliśmy transferu danych projeku do automatycznej linii do cięcia i wiercenia w naszej wytwórni. W 2001 roku zintegrowaliśmy modelowanie 3D z naszym systemem ERP SAP. Nieustannie rozwijamy wykorzystanie BIM w całym cyklu życia projektu.

Obecnie opieramy się głównie na Tekla Structures jako oprogramowaniu BIM podczas projektowania i zarządzania naszymi projektami budowlanymi. Tekla jest używana do śledzenia stanu niezależnych obiektów poprzez projektowanie, produkcję i działania na miejscu. BIM oferuje dokładne i szybkie środowisko modelowania 3D, które jest oparte na danych symulujących wirtualnie konstrukcję.

Z BIM można korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Wszystkie projekty i plany można łatwo udostępniać wykonawcom i inżynierom. Oprogramowanie SCIA Engineer służy do dokładnej i optymalnej analizy strukturalnej konstrukcji w przestrzeni 3D. BIM zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo i efektywność kosztową projektom naszych klientów.

Kluczowe korzyści BIM dla naszych klientów

Staranne planowanie z wyprzedzeniem minimalizuje ingerencję w projekt i zapewnia płynny postęp prac na placu budowy

Wizualizacja pomysłów projektowych i ewentualnych zmian umożliwia znalezienie optymalnych rozwiązań

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie symulacji wykonania w modelu 3D

Przejrzysta kontynuacja projektu i skuteczna komunikacja

Aktualny status projektu

Bezpieczeństwo ukończenia projektu na czas i zgodnie z budżetem