Informační modelování budov

Informační modelování budov

BIM (Building Information Modeling) umožňuje vytvářet a spravovat digitální prezentaci projektu a kombinovat schopnost detailního 3D modelu s potřebnými informacemi. Digitální model lze sdílet se všemi účastníky projektu a používat jej jako podklad pro správu stavby během životního cyklu projektu, od počátečního konceptu až po demolici.

BIM umožňuje transparentnost projektu

Naše cesta k BIM ve společnosti Nordec začala již v roce 1996, kdy jsme předali naše projektová data do naší automatické pily a vrtací linky. V roce 2001 jsme integrovali naše 3D modelování s naším ERP (Enterprise Resource Planning) systémem SAP. Využíváním BIM neustále rozvíjíme průběh celého životního cyklu projektu.

Dnes při navrhování a řízení našich stavebních projektů využíváme jako software BIM především Tekla Structures. Tekla se používá ke sledování stavu samotných objektů v průběhu projektování, výroby a činností na stavbě. BIM nabízí přesné a rychlé 3D modelovací prostředí, které je založeno na datech, jež virtuálně simulují stavbu.

BIM lze využívat na stolních počítačích a také na mobilních zařízení. Všechny návrhy a plány lze snadno sdílet s dodavateli a inženýry. Software SCIA Engineer slouží k přesné a optimální strukturální analýze konstrukcí ve 3D prostoru. BIM přináší transparentnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu do projektů našich zákazníků.

Klíčové přínosy BIM pro naše zákazníky

Pečlivé včasné plánování minimalizuje interference v průběhu projektu a zajišťuje hladký průběh na staveništi

-Vizualizace konstrukčních řešení a možných změn umožňuje najít optimální řešení

Zvýšení bezpečnosti díky návrhu postupu montáže ve 3D modelu

Transparentní sledování projektu a efektivní komunikace

Aktuální stav projektu

Záruka dokončení projektu včas a v rámci nastaveného rozpočtu