Budynki przemysłowe

Posiadamy bogate doświadczenie w projektach budownictwa przemysłowego

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych dla obiektów przemysłowych.

Nasza lista referencyjna jest długa i obejmuje szeroką gamę różnych typów budynków. Oprócz dużego zaangażowania we wspieranie naszych klientów przy wymagających konstrukcjach stalowych i ambitnych harmonogramach w branży związanej z produkcją baterii elektrycznych, mamy wieloletnie doświadczenie w projektach magazynowania energii, wydobycia surowców, przetwarzania masy celulozowej i centrach magazynowania danych.

NASZE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Na przestrzeni lat zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy konstrukcje stalowe dla setek projektów budownictwa przemysłowego. We wszystkich projektach bardzo ważne jest ścisłe dopasowanie do potrzeb naszych klientów. Konstrukcja stalowa to nie tylko szkielet budynku, gdyż konstrukcje muszą również wspierać urządzenia przetwórcze oraz instalacje mechaniczne, elektryczne i wodociągowe budynku przemysłowego. Siatkę szkieletu budynku i rozmieszczenie słupów należy dostosować do układu budynku. Dodatkowe konstrukcje stalowe, takie jak stalowe schody, kraty, drabiny, poręcze, można łatwo zintegrować z projektem konstrukcji stalowej już na wczesnym etapie projektu.

 

Konstrukcja stalowa umożliwia elastyczność obsługi procesu i wyposażenia maszyn. Konstrukcje stalowe umożliwiają również wprowadzanie zmian w późnej fazie projektu. Konstrukcje można zmieniać lub dodawać podczas procesu montażu szkieletu budynku. Suwnice pomostowe są zwykle używane w fazie montażu budynków przemysłowych. Stal jest jedynym materiałem na niezbędne belki podsuwnicowe i można je łatwo zaprojektować jako zintegrowane ze stalową  konstrukcją ramą, aby zapewnić wydajny montaż.

Czytaj więcej: Zrównoważony rozwój konstrukcji stalowych

Nasz sposób pracy przynosi wiele korzyści Twojemu projektowi

W Nordec mamy bardzo wydajne procesy i usystematyzowany sposób pracy, który oszczędza czas i koszty dla naszych klientów. Naszym głównym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów. Pracujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami od wczesnej fazy projektowania, aż do bezpiecznego montażu wszystkich konstrukcji, które wchodzą w zakres naszego działania

1. Zapewniamy wysoki poziom usług już w fazie projektowania obiektu

Jesteśmy ekspertami w planowaniu projektów i wewnętrznym zarządzaniu projektami. Chcemy zoptymalizować cały łańcuch wartości w trakcie realizacji projektu. Nasz oddany zespół projektowy definiuje najbardziej odpowiednie konstrukcje i rozwiązania dla każdego projektu. Na etapie projektowania zapewniamy wysoki poziom przygotowania do mocowania elementów okładziny ściennej i dachowej do konstrukcji stalowej. Skraca to czas potrzebny na montaż na placu budowy.

2. Kompleksowo zarządzamy całym projektem

Oprócz własnych ekspertów, w razie potrzeby możemy zapewnić usługi naszej sieci podwykonawców. Nasi kierownicy projektów już na wczesnym etapie koordynują z klientem ogólny harmonogram projektu. Zapewniamy zintegrowany harmonogram dla konstrukcji stalowej, obudowy i konstrukcji uzupełniających. Nasi kierownicy budowy codziennie koordynują realizację projektu w ścisłej współpracy z naszymi klientami.

Zarządzanie projektem

3. Posiadamy wysokie możliwości produkcyjne

W Europie jesteśmy właścicielem pięciu zakładów produkcyjnych. Każda fabryka ma swoją specjalizację w wybranych rodzajach konstrukcji stalowych, co pozwala nam zapewnić jakość produktu, sprawne procesy produkcyjne oraz doskonałą dokładność dostaw. Wysoka wydajność fabryczna konstrukcji stalowych na placu budowy oraz szybki montaż szkieletu stalowego umożliwia wczesne przystąpienie do wykonywania okładzin ścian i dachu, równolegle z montażem szkieletu stalowego.

Produkcja

4. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu we wszystkich naszych projektach

 • Bezpieczeństwo jest zapewnione przez dokładne zaplanowanie prac na budowie przed ich rozpoczęciem. Jest to dodawane do planów przygotowania pracy, opisujących bezpieczną sekwencję prac i niezbędne do wykonania tymczasowe prace stabilizujące i zabezpieczające.
 • Stalowe elementy są wyposażona w uchwyty do podnoszenia, które zapewniają bezpieczną obsługę na placu budowy.
 • Konstrukcja stalowa jest zaprojektowana z wyznaczonymi punktami mocowania kabli i drutów do tymczasowego podparcia ramy stalowej w okresie budowy.
 • Stalowa rama jest zaprojektowana z niezbędnymi połączeniami, na przykład poręczami zabezpieczającymi.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zalety stali w projektach budownictwa przemysłowego

STAL JEST BARDZO ELASTYCZNYM I TRWAŁYM MATERIAŁEM DO KONSTRUKCJI SZKIELETU BUDYNKU. OFERUJE NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI DLA TWOJEGO PROJEKTU:

Stal jest materiałem elastycznym

 • podparcie urządzeń technologicznych i maszyn
 • możliwość wprowadzanie zmian w trakcie realizacji projektu

Stal to wydajny materiał

 • umożliwia stosowanie dłuższych belek
 • konstrukcje można łatwo dostosować do układu każdego budynku

Stal można zoptymalizować do smukłych profili

 • konstrukcje zajmują mniej miejsca i zapewniają więcej miejsca na wyposażenie

Krótszy czas projektu

 • szybka produkcja i montaż na placu budowy w porównaniu z innymi materiałami

Ciężar własny konstrukcji stalowej jest niewielki w porównaniu z konstrukcją żelbetową

 • umożliwia oszczędności kosztów również na fundamentach

Materiał nadający się do recyklingu

 • stal może być ponownie wykorzystana