Průmyslové budovy

Máme bohaté zkušenosti s projekty průmyslových hal

Máme bohaté zkušenosti s projektováním, výrobou a montáží ocelových konstrukcí průmyslových objektů.
Náš seznam referencí je dlouhý a zahrnuje širokou škálu různých typů budov. Kromě toho, že se intenzivně podílíme na podpoře našich zákazníků s náročnými konstrukcemi a náročnými časovými harmonogramy v odvětví výroby baterií, máme take dlouholeté zkušenosti s projekty v oblasti skladování energie, těžby, zpracování celulózy a datových center.

Naše odborné znalosti v oblasti průmyslových staveb

V průběhu let jsme navrhli a dodali ocelové konstrukce pro stovky projektů průmyslových budov. U všech projektů je velmi důležité úzké přizpůsobení se potřebám našich zákazníků. Ocelová konstrukce není pouze nosnou součástí budovy, ale další konstrukce musí také podporovat technologická zařízení a elektromechanické instalace v průmyslové budově. Dispozicím budovy je třeba přizpůsobit rozmístění hlavních os a rozmístění sloupů. Doplňkové ocelové konstrukce, jako jsou ocelová schodiště, rošty, žebříky, zábradlí, lze snadno začlenit do projektu ocelové konstrukce již v rané fázi.

Ocelová konstrukce umožňuje flexibilně podepřít technologická a strojní zařízení. Ocelové konstrukce také umožňují provádět změny v pozdní fázi projektu. Konstrukce lze měnit nebo přidávat během procesu instalace rámu. Ve fázi instalace průmyslových budov se obvykle používají mostové jeřáby. Ocel je jediným materiálem pro potřebné jeřábové nosníky a lze je snadno navrhnout jako integrované s ocelovým rámem, aby se dosáhlo efektivní instalace.

Přečtěte si více: Udržitelnost v ocelových konstrukcích

Náš způsob práce přináší Vašemu projektu mnoho výhod.

Ve společnosti Nordec máme velmi efektivní procesy a systematický způsob práce, který našim zákazníkům šetří čas a náklady. Naším hlavním cílem je uspokojit potřeby našich zákazníků. S našimi zákazníky úzce spolupracujeme od počáteční fáze návrhu až po bezpečnou montáž všech konstrukcí, které spadají do naší působnosti.

1. Poskytujeme vysokou úroveň služeb již ve fázi návrhu projektu.

Jsme odborníci na plánování projektů a interní návrhy projektů. Chceme optimalizovat celý hodnotový řetězec v průběhu projektu. Náš specializovaný projekční tým definuje nejvhodnější konstrukce a řešení pro každý projekt. Ve fázi návrhu poskytujeme vysokou úroveň přípravy pro upevnění prvků stěnového a střešního pláště k ocelovému rámu. To zkracuje dobu potřebnou na stavbě.

2. Celý projekt řídíme s odbornými znalostmi

Kromě vlastních odborníků můžeme v případě potřeby zajistit projekt pomocí naší sítě subdodavatelů. Naši projektoví manažeři již v rané fázi koordinují s klientem celkový časový harmonogram projektu. Poskytujeme celistvý časový harmonogram pro ocelovou konstrukci, obvodový plášť a doplňkové konstrukce. Naši stavbyvedoucí koordinují projekt na denní bázi v úzké spolupráci s našimi zákazníky

Řízení projektut

3. Disponujeme velkou výrobní kapacitou

Máme pět závodů v Evropě. Každý závod se specializuje na určité vybrané typy ocelových konstrukcí, což nám umožňuje zajistit kvalitu výrobků, efektivní výrobní procesy a vynikající přesnost dodávek. Vysoká výrobní kapacita a dodávka ocelových konstrukcí na staveniště a rychlá montáž ocelových konstrukcí umožňuje včasné zahájení montáže stěnových a střešních plášťů souběžně s montáží ocelových konstrukcí.

Výroba

4. Bezpečnost je u všech našich projektů vždy na prvním místě

Bezpečnost je zajištěna důkladným plánováním prací na staveništi před jejich zahájením. To se promítá do plánů přípravy prací, které popisují bezpečný postup prací a nezbytné dočasné stabilizační a bezpečnostní práce, které je třeba provést.

Ocelová konstrukce je navržena s kotevními úchyty pro bezpečnou manipulaci na staveništi.

Ocelová konstrukce je navržena s potřebnými nápojnými body, například pro bezpečnostní zábradlí.

 • Bezpečnost je zajištěna důkladným plánováním prací na staveništi před jejich zahájením. To se promítá do plánů přípravy prací, které popisují bezpečný postup prací a nezbytné dočasné stabilizační a bezpečnostní práce, které je třeba provést.
 • Ocelová konstrukce je navržena s kotevními úchyty pro bezpečnou manipulaci na staveništi.
 • Ocelová konstrukce je navržena s potřebnými nápojnými body, například pro bezpečnostní zábradlí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výhody ocelových konstrukcí pro průmyslové objekty

Ocel je velmi flexibilní a udržitelný materiál pro nosné části budov. nabízí následující výhody pro váš projekt:

Ocel je flexibilní materiál

 • podporuje výrobní a strojní zařízení
 • umožňuje provádět změny v průběhu realizace a životnosti projektu

Ocel je efektivní materiál

 • umožňuje větší délky nosníků
 • konstrukce lze snadno přizpůsobit uspořádání každé budovy

Ocel lze optimalizovat do štíhlých profilů

 • konstrukce zabírají méně místa a umožňují větší prostor pro zařízení

Kratší doba realizace projektu

 • rychlá výroba a montáž na stavbě ve srovnání s jinými materiály

Vlastní hmotnost ocelové konstrukce je ve srovnání s betonovou konstrukcí malá

 • umožňuje úsporu nákladů i na základy

Recyklovatelný materiál

 • ocel lze znovu použít