Industribyggnader

Vi har gedigen erfarenhet av projekt inom industribyggnation

 Vi har stor erfarenhet av att designa, tillverka och installera stommar för industribyggnader.

Vår referenslista är lång och omfattar ett brett spektrum av olika typer av byggnader. Utöver stark medverkan i att stödja våra kunder med krävande stomkonstruktioner och utmanande tidplaner inom batterirelaterad industri och den gröna omställningen, har vi en lång meritlista inom energilagrings-, gruv-, massaprojekt och datacenters.

VÅR EXPERTIS INOM INDUSTRIELLA BYGGPROJEKT

Genom åren har vi konstruerat och levererat stålkonstruktioner för hundratals byggprojekt inom industrin. Noggrann anpassning till våra kunders behov är mycket viktigt i alla projekt. Stålstommen är inte bara byggnadens stomme, utan ytterligare sekundära stålkonstruktioner utgör även bärning för processutrustning och övriga installationer i industribyggnaden. Byggnadsstommens rutnät och pelarplaceringar måste anpassas efter byggnadens layout. Kompletterande stålkonstruktioner som trappor, stegar, gallerdurk och räcken kan enkelt integreras i projekteringen i tidigt skede.

Stålstommen ger den flexibilitet som krävs för att stödja process- och maskinutrustningen. Stålkonstruktioner gör det också möjligt att göra ändringar i projektets senare skeden. Ändringar eller tillägg kan göras i konstruktionen till och med även under installationsfasen. Traverskranar används vanligtvis i installationsfasen av industribyggnader. Stål är där det enda möjliga materialet för själva kranbalkarna, och de kan enkelt planeras in under projekteringsfasen för att integreras med stålstommen för att åstadkomma en effektiv installation.

Läs mer om Hållbarhet inom stålkonstruktion

Vårt arbetssätt ger många fördelar för ditt projekt

På Nordec har vi mycket effektiva processer och ett systematiskt arbetssätt, vilket sparar tid och kostnader för våra kunder. Vårt främsta mål är att tillgodose våra kunders behov. Vi har nära samarbete med våra kunder från den tidiga designfasen till säker installation av alla de konstruktioner som ingår i vår leveransomfattning.

1. Vi erbjuder en hög servicenivå redan under projektets designfas

Vi är experter på projektering och projekteringsledning. Vi strävar efter att optimera hela värdekedjan under projektet. Vårt dedikerade designteam definierar de mest lämpliga konstruktionerna och lösningarna för varje projekt. Under designfasen tillhandahåller vi en hög nivå av förberedelse för att fästa vägg- och takbeklädnadselement till stålstommen. På så sätt minskar vi tiden som behövs på byggarbetsplatsen.

2. Vi hanterar hela projektet med expertis

Utöver våra egna experter kan vi vid behov tillhandahålla delar av projektet med stöd av vårt nätverk av underleverantörer. Våra projektledare koordinerar totala tidplanen för projektet med kunden redan tidigt i projektet. Vi gör en integrerad tidplan för stålstommen, fasaden och övriga konstruktioner som ingår i leveransomfattningen. Våra platschefer koordinerar dagligen projektet i nära samarbete med våra kunder.

Projektledning

3. Vi har hög produktionskapacitet

Vi har fyra fabriker i Europa. Varje fabrik är specialiserad på vissa utvalda typer av stålkonstruktioner, vilket gör att vi kan säkerställa kvalitet, effektiva produktionsprocesser samt utmärkt leveransnoggrannhet. Hög fabriksproduktion av stålkonstruktioner till arbetsplatsen och snabb installation av stålstommen möjliggör tidig start av vägg- och tak parallellt med stålstommens installation.

Tillverkning

4. Säkerhet kommer alltid först i alla våra projekt

 • Säkerheten garanteras genom noggrann planering av arbetena på plats innan de påbörjas. Detta filtreras ner i arbetsberedningsplaner som beskriver den säkra arbetssekvensen och nödvändiga tillfälliga stabiliserings- och säkerhetsarbeten som ska utföras.
 • Stålkonstruktionerna är projekterade med lyftöglor för säker hantering på byggarbetsplatsen.
 • Stålkonstruktionerna är vid behov projekterade med särskilda fästpunkter för stämp och vajrar för tillfällig stöttning av stålstommen under byggtiden.
 • Stålstommen är utformad med nödvändiga anslutningar, till exempel säkerhetsräcken.

Hälsa och säkerhet

Fördelar med stål i industriella byggprojekt

Stål är ett mycket flexibelt och hållbart material för stomkonstruktion. Det erbjuder följande fördelar för ditt projekt:

Stål är ett flexibelt material

 • Understöder process- och maskinutrustning
 • Möjliggör förändringar av stålkonstruktionen under projektet

Stål är ett effektivt material

 • Möjliggör längre balkar
 • Konstruktionerna kan enkelt anpassas enligt varje byggnads layout

Stål kan optimeras med slanka profiler

 • Konstruktionen tar upp mindre utrymme och möjliggör mera rum för utrustning och installationer

Kortare projekttid

 • Snabb tillverkning och installation på byggplatsen jämfört med andra material

En stålstomme har lägre egenvikt än en betongstomme

 • Möjliggör kostnadsbesparingar även för grundläggning och fundament

Stål är ett cirkulärt material

 • Stål kan återanvändas
 • Stål kan återvinnas