Jakość

We wszystkich naszych projektach systematycznie stosujemy procesy zapewnienia jakości

W Nordec uważamy, że jakość to szeroki zestaw działań obejmujący cały projekt budowlany, a nie tylko cecha produktu lub usługi. Wymagania co do wysokiej jakości odnoszą się do wszystkich etapów projektu, czyli od zarządzania projektem, projektowania i produkcji, aż po bezpieczny montaż. Dążymy do spełniania wymagań dotyczących jakości i posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001.

SPEŁNIAMY STANDARDY JAKOŚCI

We wszystkich naszych projektach przestrzegamy wysokich standardów jakości. Nasz System Zarządzania Jakością został poddany audytowi przez firmę certyfikującą i otrzymał oficjalny certyfikat ISO 9001. Certyfikat dotyczy całej naszej działalności – sprzedaży, projektowania i realizacji projektów budowlanych. Nasze zakłady produkcyjne posiadają prawo do oznaczania znakiem CE oraz posiadają certyfikaty zakładowej kontroli produkcji. Dodatkowo posiadamy dobrowolne oznakowanie CE na montaż.

 

We wszystkich naszych projektach stosujemy systematyczny proces jakości. Nasz proces obejmuje kilka działań kontrolnych w różnych fazach projektu.

Zawsze starannie analizujemy wymagania jakościowe wraz z naszymi klientami. Jakość jest dla nas wartością podstawową, dlatego chcemy mieć pewność, że nasza dostawa odpowiada potrzebom i wymaganiom Twojego projektu. Z tego powodu tworzymy oddzielne plany jakości i zapisy kontroli dotyczące projektowania, zaopatrzenia, produkcji i montażu.

W jaki sposób monitorujemy jakość w Nordec?

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań jakościowych klientów i władz. Posiadamy certyfikaty i kompetencje w następujących systemach zarządzania:

  • System zarządzania jakością ISO 9001
  • System zarządzania środowiskowego ISO 14001
  • System zarządzania BHP ISO 45001
  • Wymagania jakości dotyczące spawania EN ISO 3834-2
  • Personel Nordec jest przeszkolony w zakresie normy EN 1090-2
  • Produkty Nordec objęte normą EN1090-1:2009+A1:2011 posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych i są oznaczone znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych CPR (UE) nr 305/2011.

Nasze zakłady produkcyjne posiadają prawo do oznaczania znakiem CE oraz posiadają certyfikaty zakładowej kontroli produkcji.

ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

Nasza obietnica jakości dla Twojego projektu

  • Uzyskasz wsparcie na wczesnym etapie, aby znaleźć najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty i rozwiązania
  • Otrzymasz usługi projektowania, zarządzania projektami i montażu, które przekraczają Twoje oczekiwania
  • Otrzymasz produkty, projekty i usługi na czas

Uważamy, że przestrzeganie harmonogramu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na powodzenie projektu budowlanego. Starannie zaplanowane poszczególne etapy pracy również mają znaczący wpływ na ogólną jakość. Dlatego skupiamy uwagę na profesjonalnym zarządzaniu projektami.

W Nordec dążymy do zerowej liczby wypadków. Dlatego wszystkie nasze rozwiązania i produkty projektujemy w taki sposób, aby były bezpieczne w montażu.

 

Nasi eksperci chętnie bardziej szczegółowo omówią wymagania jakościowe Twojego projektu i pomogą Ci znaleźć optymalne rozwiązania.