Kvalitet

Vi följer en systematisk kvalitetsprocess i alla våra projekt

På Nordec anser vi att kvalitet är en omfattande uppsättning åtgärder som omfattar hela byggprojektet snarare än bara en egenskap hos en produkt eller tjänst. Kraven på hög kvalitet omfattar alla steg i projektet, från projektledning, projektering och tillverkning till säker installation. Vi är fast beslutna att uppfylla kvalitetskraven och har certifierat kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

VI UPPFYLLER KVALITETSKRAVEN

Vi följer höga kvalitetsstandarder i alla våra projekt. Vårt kvalitetsledningssystem har granskats av ett certifieringsföretag och tilldelats en officiell certifiering, ISO 9001. Certifieringen gäller hela vår verksamhet – försäljning, design och projektgenomförande av byggprojekt. Våra tillverkningsenheter har rätt att CE-märka och innehar certifikat för fabriksproduktionskontroll. Dessutom har vi en frivillig CE-märkning för installation.

Vi följer en systematisk kvalitetsprocess i alla våra projekt. Våra processer inkluderar flera kontrollaktiviteter i projektets olika skeden.

Vi går alltid noggrant genom kvalitetskraven tillsammans med våra kunder. Kvalitet är ett centralt värde hos oss, så vi vill säkerställa att vår leverans uppnår ditt projekts behov och krav. Därför skapar vi separata kvalitetsplaner och inspektionsrapporter för design, inköp, produktion och installation.

Hur granskar och övervakar vi kvalitet hos Nordec?

Vi är fast beslutna att uppfylla kundernas och myndigheternas kvalitetskrav. Vi har certifieringar och kompetens inom följande ledningssystem:

  • Kvalitet, ISO 9001
  • Miljö, ISO 14001
  • Hälso- och säkerhet, ISO 45001
  • Kvalitetskrav för svetsning EN ISO 3834-2
  • Nordecs personal utbildas i EN 1090-2
  • Nordecs produkter, omfattade av EN1090-1:2009+A1:2011, innehar Prestandadeklaration och är CE-märkta i enlighet med Byggproduktförordningen CPR (EU) nr 305/2011.

Våra produktionsenheter har rätt att CE-märka och innehar certifikat för fabriksproduktionskontroll.

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Vårt kvalitetslöfte för ditt projekt

  • Få stöd i ett tidigt skede för att ta reda på de bästa och mest innovativa lösningarna och produkterna
  • Få design-, projektlednings- och installationstjänster som överträffar förväntningarna
  • Få produkt-, projekt- och tjänsteleveranser i tid

Att hålla tidplanen anser vi vara en av de viktigaste faktorerna för att ett byggprojekt ska lyckas. En noggrann schemaläggning av de olika arbetsfaserna har också en betydande inverkan på den övergripande kvaliteten. Det är därför vi fokuserar på professionell projektledning.

Hos Nordec strävar vi efter noll olyckor. Därför utformar vi alla våra lösningar och produkter på ett sådant sätt att de är säkra att installera.

Våra experter diskuterar gärna ditt projekts kvalitetskrav mer i detalj och hjälper dig att hitta de optimala lösningarna.

Kontakta oss