Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zero wypadków to nasz cel

W Nordec za bezpieczeństwo odpowiadamy wspólnie. Naszym celem jest zero wypadków, urazów i chorób związanych z pracą. Dlatego też posiadamy certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Zdefiniowaliśmy surowe i fundamentalne procesy bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby nasze działania, również na terenie naszych klientów, przebiegały bezpiecznie. W rezultacie, współpracując z nami, otrzymasz bezpiecznie oraz odpowiedzialnie dostarczone produkty i usługi.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność

Naszym celem jest zapewnienie zdrowego oraz bezpiecznego środowiska pracy naszym pracownikom, kontrahentom i gościom, którzy pracują lub odwiedzają nasze fabryki, place budowy oraz inne środowiska pracy. Dlatego też osobista odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy jest podstawowym warunkiem zatrudnienia w Nordec.

Wierzymy, że można zapobiec wszystkim wypadkom. Naszym celem jest zero wypadków, urazów i chorób związanych z pracą. Aby osiągnąć ten cel zobowiązujemy się do:

  • zarządzania poprzez dawanie przykładu,
  • upewnienia się, że wszyscy pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, przeszkolenie i sprzęt, których potrzebują do bezpiecznej pracy,
  • instruowania współpracowników i kontrahentów, jeśli podejmują ryzyko lub nie przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa,
  • poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego pracowników poprzez działania profilaktyczne,
  • systematycznego identyfikowania i eliminacji pierwotnych przyczyn zaistniałych wypadków i sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Pobierz naszą Politykę BHP, aby uzyskać więcej informacji.

 

Otwarty dialog tworzy bezpieczne środowisko pracy

Prowadzimy stały dialog ze wszystkimi naszymi pracownikami, aby zapewnić zaangażowanie i udział w pracach związanych z bezpieczeństwem na wszystkich poziomach. Wszyscy nasi liderzy przeprowadzają rozmowy o Bezpieczeństwie bezpośrednio z członkami swojego zespołu. Dzięki temu wszyscy pracownicy mają możliwość omawiania i dzielenia się informacjami na temat kwestii bezpieczeństwa w zaufanym środowisku.

We wszystkich działaniach i decyzjach bierzemy pod uwagę Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w całej firmie.