Zdraví a bezpečnost

Naším cílem je nulový počet nehod

Ve společnosti Nordec je bezpečnost naší společnou odpovědností. Naším cílem je nulový počet nehod, úrazů a nemocí z povolání. Proto máme certifikovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001.

Definovali jsme přísné a zásadní bezpečnostní procesy. Dbáme na to, aby naše činnosti i v prostorách našich zákazníků probíhaly bezpečně. Výsledkem je, že při spolupráci s námi získáte bezpečně a odpovědně dodané výrobky a služby.

Bezpečnost je naší společnou odpovědností

Naším cílem je zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance, dodavatele a návštěvníky, kteří pracují nebo navštěvují naše továrny, staveniště a další pracovní prostředí. Proto je osobní odpovědnost za bezpečnost práce základním předpokladem pro to, abyste mohli být zaměstnáni ve společnosti Nordec.

Věříme, že je možné zabránit všem úrazům. Naším cílem je nulový počet nehod, úrazů a nemocí z povolání. K dosažení tohoto cíle se zavazujeme:

  • Jít příkladem
  • Zajistit, aby všichni zaměstnanci měli veškeré potřebné znalosti, školení a vybavení, které potřebují k bezpečné práci
  • Poučovat kolegy a dodavatele, pokud riskují nebo nedodržují stanovená bezpečnostní pravidla
  • Zlepšovat fyzickou a duševní pohodu zaměstnanců prostřednictvím prevence
  • Systematicky zjišťovat a odstraňovat základní příčiny nehod a skoronehod, ke kterým došlo

Pro více Hinformací si stáhněte naše zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Otevřený dialog vytváří bezpečné pracovní prostředí

Vedeme neustálý dialog se všemi našimi zaměstnanci, abychom zajistili angažovanost a účast na práci v oblasti bezpečnosti na všech úrovních. Všichni naši vedoucí pracovníci pořádají se členy svého týmu osobní bezpečnostní schůzky. To zajišťuje, že všichni zaměstnanci mají možnost diskutovat a sdílet informace o bezpečnostních otázkách v důvěryhodném prostředí.

V celé společnosti zohledňujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci při všech činnostech a rozhodnutích.