Hälsa & säkerhet

Vårt mål är noll olyckor

Säkerhet är vårt gemensamma ansvar. Vårt mål är noll olyckor, skador eller arbetsrelaterade sjukfall. Därför har vi ett certifierat system för arbetsmiljö och säkerhet enligt ISO 45001-standarden.

Vi har definierat strikta och grundläggande säkerhetsprocesser. Vi ser till att vår verksamhet, även i våra kunders lokaler, hanteras på ett säkert sätt. När du samarbetar med oss kommer du därför att få säkra och ansvarsfullt levererade produkter och tjänster.

Säkerhet är vårt delade ansvar

Vårt mål är att tillhandahålla en trygg arbetsmiljö för våra anställda, leverantörer och besökare hos våra fabriker, byggplatser och andra arbetsplatser. Därför är personligt ansvar för säkerhet på arbetsplatsen ett grundläggande krav för anställning hos Nordec.

Vi tror på att alla olyckor kan förebyggas. Vårt mål är noll olyckor, skador eller arbetsrelaterade sjukdomar. För att uppnå dessa mål är vi fast beslutna att:

  • Föregå med gott exempel
  • Se till att alla medarbetare har den nödvändiga kunskapen, utbildningen och utrustningen de behöver för att arbeta säkert
  • Instruera kollegor och leverantörer om de tar risker eller inte följer fasställda säkerhetsregler
  • Förbättra medarbetarnas fysiska och mentala välbefinnande genom förebyggande arbete
  • Systematiskt identifiera och eliminera grundorsakerna till olyckor och tillbud som har inträffat.

Ladda ned vår policy för hälsa och säkerhet

En öppen dialog skapar en trygg arbetsmiljö

Vi har en ständig dialog med alla våra medarbetare för att säkerställa engagemang och delaktighet i säkerhetsarbetet på alla nivåer. Alla våra ledare har personliga Safety Moments med sina teammedlemmar. Detta säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att diskutera och dela information om säkerhetsfrågor i en förtroendefull miljö.

Inom hela företaget tar vi hänsyn till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i alla aktiviteter och beslut.