Životní prostředí

Životní prostředí zohledňujeme při všech našich činnostech

Ve společnosti Nordec se zavazujeme k odpovědnému jednání a ochraně životního prostředí. Ve spolupráci s našimi zaměstnanci a partnery se snažíme neustále zlepšovat naši environmentální výkonnost a systematicky minimalizovat environmentální rizika v celém našem hodnotovém řetězci. Abychom toho dosáhli, řídíme se naším kodexem chování a máme certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

Naší prioritou je identifikovat a implementovat způsoby, jak snížit naši uhlíkovou stopu a pomáhat našim klientům dosáhnout jejich cílů v oblasti snižování emisí uhlíku. Pro naše výrobky máme environmentální prohlášení o produktu (EPD) a nástroje pro hodnocení životního cyklu (LCA) našich projektů.

Máme také důkladnou politiku udržitelnosti pro dodavatele, která zajišťuje environmentálně uvědomělá rozhodnutí při získávání zdrojů. Aktivně hledáme udržitelnější alternativy materiálů a nabízíme je našim zákazníkům.

Kromě toho neustále hledáme způsoby, jak zlepšit energetickou účinnost naší výroby. Všechny naše výrobní závody využívají elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů.

Zajišťujeme, aby se s veškerým naším odpadem nakládalo zodpovědně, a aktivně pracujeme na zvýšení recyklace a minimalizaci nebezpečného odpadu. Kovový šrot z naší výroby pokračuje ve svém životním cyklu jako součást oběhového hospodářství. Naše zdokonalené systémy lakování dosáhly snížení používání chemických látek a emisí těkavých organických látek.

Jsme obeznámeni se systémy environmentální certifikace ve stavebnictví a můžeme našim klientům pomoci dosáhnout certifikace podle systémů, jako jsou BREEAM a LEED. Kromě toho pomáháme našim klientům dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti tím, že registrujeme naše výrobky v databázích o životním prostředí, jako jsou švédské Sundahus a Byggvarubedömningen a norský Cobuilder.

Environmentální politika společnosti Nordec

V rámci naší politiky životního prostředí zvyšujeme udržitelnost využívání přírodních zdrojů a ambiciózně pracujeme na výrobě špičkových produktů a služeb pro naše zákazníky. Abychom splnili všechny požadavky zainteresovaných stran, důsledně rozvíjíme naše kompetence, procesy a systém řízení v úzké spolupráci s našimi partnery.

Politika společnosti Nordec v oblasti životního prostředí (PDF). Pro více informací si stáhněte naši politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

OUR FABRICATION RUNS WITH GREEN ELECTRICITY

V našich továrnách používáme 100% zelenou elektřinu. Přechod na zelenou energii snížil emise CO2 našich výrobků o 2-5 % v závislosti na výrobku. Naším cílem je snižovat emise i v budoucnu a minimalizovat dopad všech našich činností na životní prostředí.

Existuje také mnoho dalších způsobů, kterými se snažíme ovlivnit dopad našich továren na životní prostředí. Chceme například minimalizovat množství materiálového odpadu tím, že navrhneme a co nejlépe optimalizujeme využití materiálu. Podařilo se nám snížit emise těkavých organických látek při výrobě tím, že jsme začali používat nové nízkoemisní barvy. Snížili jsme také počet různých nátěrových systémů, což snižuje množství odpadu, a k čištění zařízení je zapotřebí méně rozpouštědel.

Doprava šetrná k životnímu prostředí

Snažíme se minimalizovat emise při přepravě z výroby na staveniště. Přepravu plánujeme s dostatečným předstihem, abychom zajistili optimální skladování ocelových surovin a optimální výstup na staveniště. Optimalizujeme naše dodávky na staveniště: náklady jsou vždy plné, což snižuje počet přeprav.

Faktory, které ovlivňují přepravu, je nutné zohlednit již ve fázi návrhu konstrukce. Naše konstrukce a prvky navrhujeme tak, aby se daly snadno a efektivně naložit pro přepravu. Náš efektivní dodavatelský řetězec nám pomáhá být šetrnější k životnímu prostředí a zajišťuje včasné dodávky pro naše projekty.

Energetická efektivita našich řešení

Navrhujeme inovativní řešení pro tepelnou izolaci, vzduchotěsnost a rekuperaci tepla z větrání budov s cílem zvýšit energetickou účinnost. Pokud se na projektu podílíme již v rané fázi konstrukčního návrhu, můžeme mu přinést mnoho výhod.

Díky našim standardizovaným řešením a detailům se nám daří minimalizovat dopad našich výrobků na životní prostředí. Když dokážeme navrhnout řešení využívající naše výrobky, můžeme co nejefektivněji optimalizovat využití materiálu.

Zlepšete energetickou účinnost své budovy za pomoci našeho projekčního týmu – přečtěte si více o našich projekčních službách.

MÁME CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI:

  • Systém energetické účinnosti ETJ+ v továrnách Peräseinäjoki, Ylivieska a Alavus.
  • Energetické audity v továrnách Oborniki a Gargzdai

Výrobky společnosti Nordec nezpůsobují během užívání budovy žádné emise. Obecně mají ocelové nosné konstrukce dlouhou životnost díky odolnosti a pevnosti materiálu. Kromě toho je ocel jediným stavebním materiálem, který lze stoprocentně recyklovat a vytvářet z něj nové výrobky na bázi oceli. Použitím recyklovaného ocelového materiálu a vysokopevnostní oceli můžeme snížit dopad našich výrobků na životní prostředí.

Přečtěte si více o dopadu oceli ve stavebnictví na životní prostředí..