Výroba

Efektivní výroba v pěti výrobních závodech

Společnost Nordec disponuje rozsáhlým potenciálem pěti výrobních závodů, z nichž každý se specializuje na určité typy ocelových a fasádních konstrukcí, což nám umožňuje zajistit kvalitu výrobků a efektivní výrobní procesy. Společnost Nordec navíc disponuje rozsáhlou subdodavatelskou sítí, která doplňuje potřeby Vašeho projektu a zajišťuje flexibilitu při plnění kapacitních požadavků daných časovou náročností vašeho projektu.

Nordec se zavazuje ke snižování uhlíkové stopy naší činností. Naše výroba probíhá na 100% ekologickou elektřinu a minimalizujeme odpad díky dobře navrženému využití materiálu. Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě jak při výrobě, tak při všech našich činnostech. Naše závody mají právo na označení CE a jsou držiteli certifikátů o řízení výroby.

SPECIALIZACE UMOŽŇUJÍCÍ EFEKTIVNÍ PROCESY

Společnost Nordec má v Evropě celkem pět výrobních závodů: tři ve Finsku, jednu v Polsku a jednu v Litvě – každá se specializuje na určité typy ocelových a fasádních konstrukcí, což nám umožňuje zajistit kvalitu výrobků a efektivní výrobní procesy.

Naše výrobní závody mají právo na označení CE a jsou držiteli certifikátů o řízení výroby.

SPECIALIZACE PODLE VÝROBNÍCH ZÁVODŮ

Peräseinäjoki, Finsko

Primární produkty: Střešní příhradové vazníky
Maximální rozměry

Délka: 28 m
Šířka: 5,8 m
Výška: 2,4 m
Hmotnost: 10 tun

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Oborniki, Polsko

Primární produkty: Výroba ocelové nosníky a sloupů z válcovaných profilů

Maximální rozměry
Délka: 20 m
Šířka: 6 m
Výška: 4,5 m
Hmotnost: 20 tun

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Ylivieska, Finsko

Primární produkty: Svařované nosníky na míru

Maximální rozměry
Délka: < 50 m
Šířka: < 8 m
Výška: 0,3 – 6 m
Hmotnost: 100 tun

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Gargzdai, Litva

Primární produkty: Nosníky, sloupy a příhradové vazníky

Maximální rozměry
Délka: 14 m
Šířka: 4,9 m
Výška: 5 m

Hmotnost: 5 tun (10 tun s omezenou velikostí)
Otryskání v lince: (š) 1 m x (v) 0,5 m x (d) 14 m. Větší konstrukce ručně.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Společnost Nordec má také rozsáhlou síť subdodavatelů, která doplňuje potřeby Vašeho projektu a zajišťuje flexibilitu při plnění kapacitních požadavků stanovených harmonogramem vašeho projektu.

Integrace projektování, výroby a montáže

Spojením návrhu, výroby a montáže je základem efektivity a spolehlivosti společnosti Nordec. K integraci všech našich výrobních jednotek využíváme systémy řízení výroby. To umožňuje kontrolu celého dodavatelského řetězce i řízení a rychlé přizpůsobení se případným změnám v průběhu projektu.

Naše výrobní výkonnost je řízena optimálním návrhem celkové konstrukce a detailů. Kromě toho jsou naše konstrukční a výrobní nástroje a procesy úzce integrovány a využívány s moderními systémy BIM.

Díky našim efektivním procesům a integrovaným nástrojům jsme schopni zajistit plnou kontrolu nad celým dodavatelským řetězcem a minimalizovat rizika během Vašeho projektu. Naším cílem je řídit Váš projekt od fáze návrhu a výroby až po bezpečnou instalaci na místě.

Bezpečný a udržitelný funkční model

Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě jak při výrobě, tak při všech našich činnostech. Naše továrny fungují na bázi každodenního systému řízení. Ten nám umožňuje neustále kontrolovat výkonnost a zaručit maximální efektivitu našich procesů a spolehlivost přesnosti dodávek.

Chceme minimalizovat dopad našich výrobků na životní prostředí optimalizací využití materiálů a odpadů. Spolupracujeme s našimi dodavateli materiálů a zákazníky, abychom pro každý projekt našli co nejudržitelnější řešení. Přečtěte si více o udržitelnosti v ocelových konstrukcích.