Projektování

Projektujeme nejvhodnější produkty a řešení pro Váš stavební záměr

Máme dlouholeté zkušenosti s navrhováním konstrukcí. Naše odborné znalosti zahrnují projektování ocelových konstrukcí a fasád. Chceme vycházet vstříc potřebám našich zákazníků a společně s nimi navrhovat optimální výrobky a řešení pro každý projekt. Postaráme se o řízení projektu a optimalizujeme celý hodnotový řetězec od návrhu až po instalaci.

Přečtěte si více o naší odbornosti v oblasti vývoje a řízení projektů.

Konstrukční návrh a projektové plánování jsou klíčovou funkcí každého projektu

Každý stavební projekt začíná konstrukčním návrhem a plánováním projektu. Naše odborné znalosti jsou klíčové funkce, které chceme do Vašeho projektu přinést. Chceme optimalizovat celý hodnotový řetězec od návrhu a výroby až po instalaci na stavbě. Naše včasné zapojení do projektu snižuje rizika v jeho průběhu.

Dbáme na to, aby všechny jednotlivé části projektu a naše řízení byly v souladu a podle plánu. Nevýznamná investice do našich projekčních služeb na začátku projektu přináší zásadní dopad na jeho úspěch.

Specializované projekční týmy pro ocelové konstrukce a fasády

Společnosti Nordec poskytne Vašemu projektu specializovaný projekční tým. Naši projektanti mají dlouholeté zkušenosti s navrhováním ocelových konstrukcí a fasád. Projektanti určí optimální produkty a řešení pro Váš projekt z našeho širokého sortimentu.

Realizovali jsme projektování různých stavebních projektů, jako jsou komerční budovy, průmyslové budovy, logistické haly atd. Úzce spolupracujeme s architekty a dalšími účastníky projektu, abychom našli inovativní a nejlepší řešení pro každý stavební projekt.

Využíváme informační modelování budov

Při projektování i řízení projektu a stavby využíváme informační modelování budov (BIM). BIM nám poskytuje efektivní a vizuální způsob plánování projektu v předstihu a umožňuje transparentní řízení projektu jak pro naše zákazníky, tak pro celý projektový tým.

Data z BIM využíváme v našem systému řízení výroby a propojujeme je s modelem BIM, abychom je zpřístupnili projektovému týmu. BIM umožňuje sledovat projekt po celou dobu jeho životního cyklu. Kontaktujte nás a proberte s námi podrobněji Váš projekt.

ŘEŠENÍ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM

Pro svůj projekt nepotřebujete hotový konstrukční návrh. Společnou práci na návrhu můžeme zahájit definováním potřeb a cílů vašeho projektu. Náš tým statiků Vám pomůže realizovat návrh konstrukce a plán projektu.

Pokud již máte pro svůj stavební projekt připravený konstrukční návrh, můžeme Vám pomoci s optimalizací konstrukčního návrhu a nalezením nejlepších řešení pro řízení celého projektu.

Projektování trvale udržitelných staveb

Udržitelnost je pro nás velmi důležitá u každého projektu. Pokud se naši odborníci zapojí do rané fáze návrhu, můžeme Vám pomoci zlepšit ekologické dopady Vašeho projektu na životní prostředí. Můžeme minimalizovat dopad každého projektu na životní prostředí optimalizací a využitím vhodných materiálů pomocí standardizovaných řešení a detailů.

Využíváme recyklovatelné materiály podle potřeb zákazníka. Pro každý projekt můžeme poskytnout posouzení životního cyklu (LCA). Máme vysoce standardizované způsoby práce a chceme najít nákladově nejefektivnější způsob realizace každého projektu.

Přečtěte si více o tom, jak zohledňujeme udržitelnost v naší činnosti.