Miljö

Vi tar miljön i beaktande i all vår verksamhet

På Nordec är vi fast beslutna att agera ansvarsfullt och skydda miljön. Vi arbetar tillsammans med vår personal och våra partners för att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och minimera miljöriskerna i hela vår värdekedja på ett systematiskt sätt. För att hjälpa oss att uppnå detta följer vi vår uppförandekod och har ett certifierat miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001-standarden.

Vår prioritet är att identifiera och implementera sätt att minska vårt koldioxidavtryck och hjälpa våra kunder att uppnå sina mål för koldioxidminskning. Vi har miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter och verktyg för att genomföra livscykelanalyser (LCA) för våra projekt.
Vi har även en robust leverantörsutvecklingspolicy för hållbarhet för att säkerställa miljömedvetna inköpsbeslut. Vi söker aktivt mer hållbara materialalternativ och erbjuder dem till våra kunder.

Dessutom söker vi kontinuerligt efter sätt att förbättra energieffektiviteten i vår produktion. Alla våra produktionsanläggningar använder el från 100% förnybara resurser.

Vi säkerställer att allt vårt avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt och arbetar aktivt för att öka återvinningen och minimera farligt avfall. Metallskrotet från vår produktion fortsätter sin livscykel som en del av den cirkulära ekonomin. Våra förbättrade målningssystem har lett till minskad användning av kemikalier och minskade VOC-utsläpp.

Vi är väl förtrogna med miljöcertifieringssystem inom byggbranschen och kan hjälpa våra kunder att uppnå certifieringar enligt system som BREEAM och LEED. Dessutom hjälper vi våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom att registrera våra produkter i miljödatabaser som svenska Sundahus och Byggvarubedömningen samt norska Cobuilder.

Kontakta oss för att starta ett hållbart byggprojekt tillsammans.

EPD: Stålprodukter baserade på SSAB stålmaterial (PDF)

EPD: Stålprodukter baserade på europeiskt stålmaterial (PDF)

Nordecs miljöpolicy

Inom ramen för vår miljöpolicy främjar vi en hållbar användning av naturresurser och arbetar ambitiöst för att ta fram ledande produkter och tjänster för våra kunder. För att uppfylla alla intressenters krav utvecklar vi konsekvent vår kompetens, våra processer och vårt ledningssystem i nära samarbete med våra partners.

Nordecs miljöpolicy (PDF)

VÅR TILLVERKNING DRIVS MED GRÖN ELEKTRICITET

Vi använder hundra procent grön elektricitet i våra fabriker. Övergången till grön energi har minskat våra produkters koldioxidutsläpp med 2–5 procent beroende på produkten. Vårt mål är att fortsätta minska utsläppen i framtiden och minimera påverkan på miljön från alla våra verksamheter.

Vi strävar också efter att påverka miljöpåverkan från våra fabriker på många andra sätt. Till exempel vill vi minimera mängden materialavfall genom att designa och optimera materialanvändningen på bästa möjliga sätt. Vi har lyckats minska VOC-utsläppen från vår tillverkning genom att använda nya målfärger med låg utsläppsgrad. Vi har även minskat antalet olika färgsystem, vilket minskar avfallet, och mindre lösningsmedel behövs för att rengöra utrustningen.

Miljövänlig transport

Vi strävar efter att minimera utsläppen från våra transporter från fabrikerna till byggplatserna. Vi planerar transporterna i god tid för att säkerställa optimal lagring av stålråmaterial och optimal leverans till byggplatserna. Vi optimerar våra leveranser till byggplatserna genom att alltid se till att lasterna är fulla, vilket minskar antalet transporter.

Det är avgörande att redan i designfasen beakta de faktorer som påverkar transporten. Våra konstruktioner och element designas på ett sätt som gör dem enkla och effektiva att lasta för transport. Vår effektiva leveranskedja bidrar inte bara till att vi är mer miljövänliga utan även till att våra projekt levereras i rätt tid.

Våra lösningars energieffektivitet

Vi utformar innovativa lösningar för termisk isolering, lufttäthet och återvinning av ventilationsvärme i byggnader för att öka energieffektiviteten. Genom att vara involverade i projektet redan i tidiga skeden kan vi skapa många fördelar för projektet.

Med våra standardiserade lösningar och detaljer har vi kunnat minimera miljöpåverkan av våra produkter. När vi kan designa lösningarna med våra produkter kan vi optimera materialanvändningen på det mest effektiva möjliga sättet.

Förbättra energieffektiviteten i din byggnad med hjälp av vårt designteam – läs mer om våra designtjänster.

VI HAR CERTIFIERADE SYSTEM FÖR HANTERING AV ENERGIEFFEKTIVITET:

 

  • Energieffektivitetssystemet ETJ+ i fabriker våra fabriker i Peräseinäjoki och Ylivieska
  • Energirevisioner i våra fabriker i Oborniki och Gargzdai

 

Nordecs produkter orsakar inga utsläpp under byggnadens användning. Generellt sett har stålkonstruktioner en lång livslängd på grund av materialets hållbarhet och styrka. Dessutom är stål det enda byggmaterialet som kan återvinnas till 100 % för att skapa nya stålbaserade produkter. Genom att använda återvunnet stålmaterial och höghållfast stål kan vi minska miljöpåverkan av våra produkter.

Läs mer om miljöpåverkan av stål inom byggindustrin.