Vývoj a řízení projektů

Zvolte si vysoce kvalitní projektový management - postaráme se o všechny fáze projektu

Chceme se podílet na Vašem projektu již od počáteční fáze návrhu, abychom mohli optimalizovat hodnotový řetězec od návrhu a výstavby po celý životní cyklus budovy. Pomůžeme vám s řízením celého projektu a zajistíme, že bude realizován bezpečně a v dohodnutém termínu.

Model projektu Nordec

  • Fáze vývoje projektu
  • Konstrukční návrh
  • Výroba ocelových konstrukcí a fasád ve vlastních závodech
  • Subdodavatelské práce
  • Doprava na staveniště
  • Montáž

Přinášíme vašemu projektu výhody

MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S ŘÍZENÍM PROJEKTŮ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ. PROTO MŮŽEME VAŠEMU PROJEKTU NABÍDNOUT MNOHO VÝHOD:

Odborné znalosti v oblasti návrhu projektů

Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat již v rané fázi vývoje projektu, můžeme vám pomoci například s plánováním dispozic, geometrií, konstrukčním návrhem a výběrem výrobků.

Optimalizovaný návrh pro vaše potřeby

Na základě potřeb Vašeho projektu navrhneme optimální řešení a výrobky. K vedení a řízení projektu od návrhu až po montáž využíváme informační modelování budov (BIM). Přečtěte si více o našich odborných znalostech v oblasti projektování.

Efektivní a profesionální řízení projektu

Plánujeme a navrhujem všechny kroky Vašeho projektu od návrhu a výroby až po bezpečnou instalaci. Najdeme nejlepší subdodavatele a postaráme se o koordinaci. Naši projektoví manažeři zajistí, že každá fáze Vašeho projektu bude realizována včas.

Nákladově efektivní a vysoce kvalitní výroba

Máme vlastní výrobu se standardizovanými a efektivními procesy. Plánujeme, navrhujeme a optimalizujeme naši výrobu a dodržujeme pravidla kvality a bezpečnosti. Detaily a komponenty, které usnadňují montáž, plánujeme již ve fázi návrhu a výroby. Máme vysoký stupeň prefabrikace.
Přečtěte si více o naší výrobě.

Snadná, rychlá a bezpečná montáž

Bezpečnost je u nás na prvním místě. Optimalizujeme návrhy pro provoz na staveništi a dbáme na to, aby všechny konstrukce a fasády na sebe navazovaly. Naše ocelové konstrukce obsahují všechny detaily, které umožňují snadnou a rychlou montáž. Dbáme na to, aby všechny dodávky konstrukcí byly na stavbě včas. Přečtěte si více o našich zkušenostech s montáží.

Udržitelné pracovní postupy

Minimalizujeme dopad na životní prostředí optimalizací použitého materiálu a uhlíkové stopy všech našich řešení. Přečtěte si více o tom, jak zohledňujeme udržitelnost v naší činnosti.