Trvalá udržitelnost v ocelových konstrukcích

Trvalá udržitelnost v ocelových konstrukcích

Ocelové konstrukce společnosti Nordec mají díky své odolnosti a pevnosti dlouhou životnost. Vliv ocelových konstrukcí na životní prostředí lze snížit použitím recyklovaného ocelového materiálu a využitím vysokopevnostní oceli. Recyklovatelnost oceli s sebou přináší mnoho výhod pro udržitelnost v ocelových konstrukcích. Ocelové konstrukce lze recyklovat a znovu používat.

Chceme minimalizovat dopad našich výrobků na životní prostředí optimalizací využití materiálu a odpadu. Spolupracujeme s našimi dodavateli materiálů a zákazníky, abychom pro každý projekt našli co nejudržitelnější řešení.

Životní cyklus oceli: Ocel je 100% recyklovatelná

Ocel je jediný stavební materiál, který lze stoprocentně recyklovat. Recyklovatelnost oceli je jasnou výhodou ve srovnání s mnoha jinými stavebními materiály, jako je beton nebo dřevo. Možnosti recyklace jsou nekonečné. Ocelové konstrukce přispívají k udržitelným stavebním postupům.

Ocelové konstrukce jsou velmi flexibilní a přizpůsobivé změnám, což prodlužuje životní cyklus budov. Dispozice budov s ocelovými konstrukcemi lze přizpůsobit měnícím se potřebám a požadavkům na stavbu. Zesílení a rozšíření lze realizovat nákladově efektivně. Díky šroubovým spojům lze ocelové konstrukce také demontovat a znovu použít v jiném stavebním projektu. Přizpůsobitelnost ocelových konstrukcí a delší životnost budov mají pozitivní vliv na udržitelnost ocelových konstrukcí.

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Udržitelnost oceli ve stavebnictví

Kreativní svoboda

Ocel umožňuje tvůrčí svobodu, např. při výrobě zavěšené subtilní nosné konstrukci.

100 % recyklovatelnost

Ocel je udržitelná. Má nekonečný životní cyklus, a je tedy obnovitelným stavebním materiálem.

Flexibilní

Ocel je flexibilní. Ocelové konstrukce jsou vysoce přizpůsobivé a rozšiřitelné. Zesílení, rozšíření a demontáž lze realizovat nákladově efektivně.

Univerzální

Ocel je univerzální materiál. Je vhodná pro komerční budovy i pro sofistikované architektonické stavby.