Hållbarhet inom stålkonstruktion

Hållbarhet inom stålkonstruktion

Nordecs stålkonstruktioner har en lång livslängd tack vare sin hållbarhet och styrka. Miljöpåverkan från stålkonstruktioner kan minskas genom att använda återvunnet stålmaterial och höghållfast stål. Stålets cirkulära egenskaper medför många fördelar för hållbarheten i stålkonstruktioner. Stålkonstruktioner kan återvinnas och återanvändas.

Vi strävar efter att minimera våra produkters miljöpåverkan genom att optimera materialanvändning och avfall. Vi arbetar tillsammans med våra materialleverantörer och kunder för att hitta de mest hållbara lösningarna för varje projekt.

Stålets cirkulära egenskaper: Stål är 100% återvinningsbart

Stål är det enda byggmaterial som kan återvinnas till 100 %. Stålets cirkulära egenskaper är en klar fördel jämfört med många andra byggmaterial som betong eller trä. Återvinningsmöjligheterna är oändliga. Stålkonstruktioner bidrar till hållbara byggmetoder.

Stålstomslösningar är mycket flexibla och anpassningsbara för förändringar, vilket förlänger byggnadernas livscykel. Layouten på byggnader med stålkonstruktioner kan skräddarsys för att passa byggnadens föränderliga behov och krav. Förstärkning och utbyggnad kan genomföras kostnadseffektivt. Tack vare skruvförbanden kan stålkonstruktionerna också demonteras och återanvändas i ett annat byggprojekt. Stålkonstruktionernas anpassningsbarhet och byggnadernas längre livscykel har en positiv inverkan på hållbarheten inom stålkonstruktion.

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Stålets hållbarhet i byggbranschen

Kreativ frihet

Stål möjliggör kreativ frihet

100% återvinningsbart

Stål är hållbart. Dess livscykel är oändlig och är därför ett förnybart byggmaterial

Flexibelt

Stål är flexibelt. Stålkonstruktioner är mycket anpassningsbara och expanderbara. Förstärkningar, expansion och demontering kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt

Mångsidigt

Stål är ett mångsidigt. Det passar för väldigt många typer av byggnader och för sofistikerade arkitektoniska konstruktioner.