Tillverkning

Effektiv tillverkning i fyra produktionsenheter

Nordec har fyra produktionsenheter som var och en är specialiserad på vissa typer av stålkonstruktioner, vilket gör att vi kan säkerställa produktkvalitet och effektiva produktionsprocesser. Dessutom har Nordec ett omfattande nätverk av underleverantörer som kompletterar dina projekts behov och ger flexibilitet att uppfylla de kapacitetskrav som ställs vid varje given tidpunkt.

På Nordec har vi åtagit oss att minska koldioxidavtrycket från vår verksamhet. Vår tillverkning drivs med 100 % grön el, och vi minimerar avfallet genom att planera och utforma materialanvändningen väl. Säkerheten kommer alltid först i vår tillverkning och i all vår verksamhet. Våra tillverkningsenheter har rätt till CE-märkning och innehar certifikat för fabrikens produktionskontroll.

Specialisering möjliggör effektiva processer

Nordec har fyra produktionsenheter Nordec har totalt fyra produktionsenheter i Europa; två i Finland, en i Polen, och en i Litauen – som var och en är specialiserad på vissa typer av stålkonstruktioner, vilket gör att vi kan säkerställa produktkvalitet och effektiva produktionsprocesser.

Våra tillverkningsenheter har rätt till CE-märkning och innehar certifikat för tillverkningskontroll i fabrik.

Peräseinäjoki, Finland

Huvudsakliga produkter: Fackverk

Maximala mått
Längd: 28 m
Bredd: 5,8 m
Höjd: 2,4 m
Lyftkapacitet: 10 ton

Läs mer

Oborniki, Poland

Huvudsakliga produkter: balkar och pelare

Maximala mått
Längd: 20 m
Bredd: 6 m
Höjd: 4,5 m
Lyftkapacitet: 20 ton

Läs mer

Ylivieska, Finland

Huvudsakliga produkter: Specialtillverkade svetsade balkar

Maximala mått
Längd: < 50 m
Bredd: < 8 m
Höjd: 0.3 – 6 m
Lyftkapacitet: 100 ton

Läs mer

Gargzdai, Lithuania

Huvudsakliga produkter: Balkar, pelare och fackverk

Maximala mått
Längd: 14 m
Bredd: 4,9 m
Höjd: 5 m

Lyftkapacitet: 5 ton (10 ton med begränsad volym)

Läs mer

Nordec har utöver den egna produktionen ett omfattande nätverk av underleverantörer som kompletterar dina projekts behov och ger flexibilitet att uppfylla de kapacitetskrav som ställs vid varje given tidpunkt.

Integrering av design, tillverkning och installation

Integreringen av design, tillverkning och installation är centralt för Nordecs effektivitet och tillförlitlighet. Vi använder speciella ledningssystem för att integrera alla våra produktionsenheter. Det möjliggör kontroll av den övergripande leveranskedjan samt hantering och snabb anpassning till eventuella förändringar under projektet.

Vår produktionsprestanda drivs av optimal stålkonstruktion och detaljutformning. Dessutom är våra verktyg och processer för design och tillverkning noggrant tätt integrerade med hjälp av moderna BIM-system.

Genom våra effektiva processer och integrerade verktyg har vi full kontroll över hela leveranskedjan och minimerar därmed riskerna under ditt projekt. Vårt mål är att hantera ditt projekt från design- och tillverkningsstadiet till en trygg och säker installation på plats.

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Säker och hållbar verksamhetsmodell

Säkerheten kommer alltid först i vår tillverkning och i all vår verksamhet. Vi driver våra fabriker med ett dagligt ledningssystem. Det möjliggör ständig kontroll av vår prestation och garanterar maximal effektivitet i våra processer samt tillförlitlighet när det gäller noggrannheten i våra leveranser.

Vi strävar efter att minimera våra produkters miljöpåverkan genom att optimera materialets användning och minimera spill. Vi samarbetar med våra materialleverantörer och kunder för att finna de mest hållbara lösningarna för varje projekt. Läs mera om hållbarhet inom stålkonstruktioner.