Design/Projektering

Vi projekterar de optimala lösningarna och produkterna för ditt byggprojekt

Vi har lång erfarenhet av design och konstruktion av stommar. Vår expertis omfattar allt från design-input i tidiga skeden, till dimensionering och komplett projektering för både stommar och fasader.
Vi strävar efter att tillgodose våra kunders behov och skapa de optimala lösningarna och produkterna för varje enskilt projekt tillsammans med våra kunder. Vi ansvarar för projektledningen och optimerar hela värdekedjan från design till installation.

Läs mer om vår expertis inom projektutveckling och projektledning.

Stomdesign och projektplanering är de centrala funktionerna i varje projekt

Varje byggprojekt börjar med tidig stomdesign och projektplanering. De är de viktigaste funktionerna där vi vill bidra med vår expertis i ditt projekt. Vi vill optimera hela värdekedjan från design och tillverkning till installation på plats. Vårt tidiga engagemang i projektet minskar riskerna under projektets gång.

Vi ser till att alla olika delar av projektet och vår verksamhet är i linje med varandra och följer tidplanen. En mindre investering i vår designtjänst i början av ditt projekt har stor inverkan på projektets framgång. 

DEDIKERADE DESIGNGRUPPER FÖR STOMKONSTRUKTIONER OCH FASADER

Nordec tillhandahåller ditt projekt med ett dedikerat designteam. Våra ingenjörer och konstruktörer har lång erfarenhet av projektering av både stomkonstruktioner och fasader. Vi utformar och väljer de optimala lösningarna och produkterna för just ditt projekt.

Vi har projekterat stommar och fasader för många olika typer av byggprojekt; kommersiella byggnader, industribyggnader, logistikhallar etc. Vi arbetar i nära samarbete med arkitekter och andra intressenter i projektet för att hitta de bästa och mest innovativa lösningarna för varje enskilt byggprojekt.

Vi använder oss av BIM (Building Information Modeling) för såväl design som projekt- och platsledning av varje projekt. BIM ger oss ett effektivt och visuellt sätt att planera projektet i förväg och möjliggör en transparent projektledning både för våra kunder och för hela projektteamet.

Vi använder data från BIM i vårt produktionsstyrningssystem och länkar data till BIM-modellen för att göra den tillgänglig för projektteamet. BIM gör det möjligt att följa upp projektet under hela dess livscykel. Kontakta oss för att diskutera ditt projekt mer i detalj.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR DINA BEHOV

Du behöver inte ha färdig stomdesign för ditt projekt. Vi kan börja designarbetet tillsammans genom att definiera mål och behov för just ditt projekt. Vårt designteam kan hjälpa dig och förse dig med det du behöver.

Planera och projektera hållbara projekt

Hållbarhet är av yttersta vikt för oss i varje projekt. När våra experter deltar redan tidigt i planeringsfasen kan vi hjälpa dig förbättra projektets miljöprestanda. Genom att optimera materialanvändning och avfall med standardiserade lösningar och detaljer kan vi minimera varje projekts miljöpåverkan.

Vi använder oss av återvinningsbara material enligt kundens behov. Vi kan tillhandahålla en Life Cycle Assessment (LCA) för varje projekt. Våra arbetsmetoder är mycket standardiserade och vi strävar alltid efter att hitta det mest kostnadseffektiva sättet att utföra varje projekt.

Läs mer om hur vi tar hänsyn till hållbarhet i vår verksamhet.