Projektutveckling och projektledning

Högkvalitativ projektledning – vi tar hand om alla steg i projektet

Vi vill vara med i ditt projekt redan tidigt i designfasen för att kunna optimera värdekedjan från design och konstruktion genom byggnadens hela livscykel. Vi hjälper dig hantera hela projektet och säkerställer att det utförs enligt den överenskomna tidplanen.

Nordecs projektmodell

  • Projektutvecklingsfas
  • Projektering inkl. dimensionering och bygghandling
  • Tillverkning
  • Upphandling av eventuella underentreprenörer
  • Leverans till byggarbetsplats
  • Installation

Fördelar med Nordec som partner i ditt projekt

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV ATT HANTERA PROJEKT AV OLIKA STORLEKAR. DÄRFÖR KAN VI ERBJUDA MÅNGA FÖRDELAR FÖR DITT PROJEKT:

Expertis inom projektutveckling

När du väljer att samarbeta med oss redan i den tidiga projektutvecklingsfasen kan vi hjälpa dig med till exempel layoutplanering, geometrier, konstruktionsdesign och produktval.

Optimerad design för dina behov

Baserat på ditt projekts behov designar vi de optimala lösningarna med de mest lämpliga produkterna. Vi använder Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att leda och styra projektet från tidigt projekteringskede till installation. Läs mera om vår expertis inom projektering.

Effektiv och professionell projektledning

Vi planerar alla steg i ditt projekt från design och tillverkning fram till trygg och säker installation. Vi finner de bästa underleverantörerna och tar hand om erforderlig samordning. Våra projektchefer ser till att varje fas i ditt projekt utförs i rätt tid.

Kostnadseffektiv och högkvalitativ tillverkning

Vi har egen tillverkning med standardiserade och effektiva processer. Vi beaktar detaljerna och komponenterna som underlättar installationen redan i design- och tillverkningsfasen. Vi har en hög grad av förmontering. Läs mer om vår tillverkning

Enkel, snabb och säker installation

Säkerheten kommer i första hand i all vår verksamhet. Vi optimerar de ingående konstruktionerna för senare montage på byggarbetsplatsen och säkerställer att alla element passar ihop på ett säkert sätt. Våra konstruktioner innehåller alla detaljer för att möjliggöra enkla och snabba installationer. Vi ser till att alla leveranser är på plats i tid. Läs mer om vår expertis inom installation.

Hållbara sätt att arbeta

Vi minimerar miljöpåverkan genom att optimera materialanvändningen och minska koldioxidavtrycket för alla våra lösningar. Läs mera om hur vi tar hållbarhet i beaktande i vår verksamhet.