Brokonstruktioner

Högkvalitativa stålkonstruktioner för brobyggen

På Nordec fokuserar vi på tillverkning och montage av stålkonstruktioner för samverkansbroar. Tillsammans med våra kunder planerar vi de bästa tillverknings- och installationsmetoderna för olika brokonstruktioner. Vi vill optimera brokonstruktionerna och garantera säkra och snabba installationer, vilket medför att vi önskar delta i brokonstruktionsprojektet i ett tidigt skede. Vi har nära samarbete med byggföretag, kommuner och privata vägföreningar.

De flesta av våra brokonstruktioner tillverkas vid fabriken i Ylivieska. Våra dedikerade installationsteam säkerställer en säker och snabb installation av stålbrokonstruktioner.

Olika typer av stålbroar

Vi har ett mycket stort antal referenser från byggnation av väg- och järnvägsbroar samt gångbroar. Vi levererar, tillverkar och installerar olika typer av stålbroar.

I broprojekt använder vi främst svetsade balkar, I-balkar och lådbalkar. Svetsade balkar tillverkas i våra automatiserade svetslinjer. I vår moderna fabrik färdigställer vi stålkonstruktioner som är klara för leverans och installation.

De vanligaste levererade brokonstruktionerna är:

 • I-balk bro
 • Lådbalkbro
 • Fackverksbro
 • Kabelstagad bro

Optimerade brokonstruktioner

Planeringen av ett kostnadseffektivt broprojekt inleds redan i tidiga skeden tillsammans med våra kunder.

När vi deltar i ett tidigt skede kan vi optimera alla steg i ett broprojekt, inklusive tillverkning, logistik och installation. Att optimera hela processen och göra den så enkel som möjligt för våra kunder är alltid vårt viktigaste mål. Det är så vi kan säkerställa en smidig leverans av högkvalitativa brokonstruktioner enligt en säker och tillförlitlig tidplan.

Vi kan och vill leverera stålkonstruktioner för olika typer och storlekar av broar på ett kostnadseffektivt sätt. Därför uppmuntrar vi dig att kontakta oss redan i projektutvecklingsfasen så att vi kan hjälpa att planera och optimera ditt broprojekt tillsammans.

Kontakta oss

Nordec Easy Bridge®

Nordec Easy Bridge® är en förkonstruerad standardbrolösning för olika vägar i Finland. Den är lämplig för både nya och befintliga broplatser. Den är idealisk för enspannsbroar mellan 11 till 35 meter.

Det finns två tillgängliga brotyper, Classic för lokala och privata vägar och Premium för allmänna vägar och tung trafik.

Läs mer

Mer än 1000 broprojekt under de senaste 40+ åren.

Se våra referenser

Fördelar att samarbeta med oss

Pålitlig och erfaren partner

Vi har över 40 års erfarenhet av tillverkning och installation av brokonstruktioner. Vi har deltagit i över 1000 broprojekt genom åren.

Kortare total byggtid

Vi har hög prefabriceringsgrad, vilket innebär att du behöver mindre tid på byggarbetsplatsen.

God kvalitet och tillförlitlighet

Vi förser dig med högkvalitativa stålkonstruktioner. Kvaliteten på brokonstruktioner garanteras av lång erfarenhet, med moderna arbetsmetoder och automatiserade tillverkningsprocesser. Dessutom säkerställer oberoende kvalitetskontroll produktkvaliteten.

Enkel kommunikation från utveckling till genomförande

Interaktiv anbudsprocess. Välplanerad och konsekvent projektledning med regelbundna möten och workshops. Flerspråkiga projektteam.

Dedikerade installationsteam

Vi garanterar högkvalitativa och säkra installationer. Vi har erfarna och pålitliga installationsteam. Säkerheten kommer alltid först i all vår verksamhet.

Läs mer om våra säkerhetsprocesser.

Olika installationsmetoder av broar

Vi hjälper dig gärna att finna den bästa installationsmetoden för just ditt projekt. Lansering är en typisk metod för att installera en stålbro. En annan metod är att lyfta bron i element och sektioner eller till och med som en enda enhet. Installationsmetoden kan också vara en kombination av olika metoder. Som sagt, vi hjälper dig.Läs mer om vår erfarenhet av installation.

DITT BROPROJEKT TILLSAMMANS MED NORDEC

1) Projektutveckling i tidig fas  

 • Definition av de lämpligaste och mest kostnadseffektiva stålbrotyperna för ditt projekt
 • Prisindikation för olika lösningar
 • Definition av installationsmetoder med platsarrangemang
 • Installationsförslag med preliminära ritningar

2) Proaktiv anbudsprocess

 • Mottagande av förfrågan och förstudie av dokument
 • Möte med kunden för att klargöra olika typer av frågeställningar
 • Våra utvecklingsidéer och förslag
 • Prisuppskattning
 • Förberedelse och lämnade av anbud med relevanta tekniska dokument och arrangemang på plats

3) Genomförande av projektet 

 • Deltagande i projekteringsmöten och utvecklingsarbete
 • Projektplanering med relevant dokumentation
 • Schemaläggning av olika arbetsfaser
 • Tillverkning av stålkonstruktioner
 • Installation på plats med våra egna metoder och utrustning
 • Slutmålning på plats
 • Slutdokumentation (inspektionsrapporter och certifikat)
 • Slutavräkning och överlämnande av projektet
 • Återkoppling till kund

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Kontakta oss för mer information