Envåningsbyggnader

Stor expertis inom envåningsbyggnadsprojekt

Nordec är en av de största leverantörerna av stomkonstruktioner för envåningsbyggnader i Norden. Kompetensen hos våra erfarna och engagerade team utvecklas ständigt när de kontinuerligt arbetar med samma typ av projekt. Vårt mål är att upprätthålla en långsiktig samarbetsrelation med våra kunder och hjälpa dem att förbättra sin verksamhet. Genom standardisering av processer och tekniska lösningar skapas synergier och kostnadseffektivitet genom hela byggprojektet.

DEDIKERADE DESIGNTEAM FÖR STOMME, FASAD OCH TAK

För att kunna optimera värdekedjan från design och konstruktion genom byggnadens hela livscykel vill vi vara med i ditt projekt redan från tidigt skede i planeringsfasen. Vi hjälper dig hantera hela projektet och ser till att det utförs säkert och enligt överenskommen tidplan.

Nordec förser ditt projekt med ett dedikerat designteam. Våra ingenjörer har lång erfarenhet av projektering av stommar, fasader och tak. Ingenjörer definierar de optimala produkterna och lösningarna från vårt breda produktsortiment.

Vi samarbetar nära med arkitekter och andra intressenter i projektet för att hitta de mest innovativa och bästa lösningarna för varje byggprojekt.

Hög produktionskapacitet

Inom våra fyra fabriker i Europa har vi hög produktionskapacitet. Våra envåningsbyggnadsprojekt förses huvudsakligen med stålkonstruktioner tillverkade i Peräseinäjoki, Finland (takfackverk) och Oborniki, Polen (pelare och balkar).

Varje fabrik är specialiserad på vissa utvalda typer av stålkonstruktioner, vilket gör att vi kan säkerställa hög produktkvalitet, effektiva produktionsprocesser och utmärkt leveransprecision. Hög fabriksproduktion av stålkonstruktioner till arbetsplatsen och snabb installation av stålstommen möjliggör tidig start av vägg- och tak, parallellt med installationen av stålstommen.

Projektutveckling och projektledning för ditt envåningsprojekt

Vi hanterar hela leveransomfattningen för våra kunder från projektutveckling och design till färdig installation. Våra projektutvecklingstjänster förvandlar dina tidiga skisser till optimerade konstruktionsritningar. När du väljer Nordec som din partner koordinerar våra experter projektet och minimerar risken i kontraktsgränssnitten.

Vårt mål är att leverera ett projekt med en omfattning enligt kundens önskemål, ofta bestående av stomme, fasader och tak.
Vi levererar stommen i stål inklusive entresoler av betongelement. Vi tillhandahåller en lufttät fasad bestående av betongsockel, sandwichpaneler samt fönster och dörrar. På taket tillhandahåller vi bärande takplåt, värmeisolering och tätskikt.

FÖRDELAR MED NORDEC I DITT ENVÅNINGSPROJEKT

  • Effektiva processer med integrerad projektledning och beprövat leverantörsnätverk.
  • Utnyttjande av standardiserade lösningar och processer för bättre kostnadseffektivitet och kortare ledtider.
  • Detaljer och lösningar som möjliggör enkel och säker återanvändning och återvinning av stålstommen.
  • Energieffektiva byggnader för en grönare framtid och lägre operationella kostnader med bättre lufttäthet för fasaden.
  • En snabbare byggprocess innebär en snabbare avkastning på din investering.