Fackverk av stål

Nordecs fackverk av stål

Nordecs produktfamilj för stålfackverk består av olika typer av standardiserade och högeffektiva fackverk. Fackverken projekteras internt av våra specialiserade konstruktörer för att möjliggöra en smidig och snabb process, från tidigt skede till installation. Nordecs leverans omfattar projektutveckling och projektering, effektiv tillverkning, välplanerad transport till byggarbetsplatsen samt snabb och säker installation med hjälp av skruvförband.

Nordecs lösningar för fackverk av stål

Nordec erbjuder standardiserade lösningar för:

 • fackverk med lutning (sadeltaksform)
 • parallellfackverk
 • inverterade fackverk
 • primärfackverk som bär sekundära fackverk/konstruktioner

Utöver de standardiserade lösningarna projekterar och tillverkar Nordec fackverk för speciella behov, t.ex. fackverk med lång spännvidd och låg integrerad bjälklagsbalk som överbom, fackverk för sportarenor och ultralånga specialanpassade fackverk på upp till 160 meter.

Geometrin i Nordecs fackverk är optimerad. Våra konstruktioner är till exempel även mindre känsliga för damm än stålfackverk med öppna profiler.

Nordec kan tillhandahålla fackverk med brandskyddsmålning som appliceras i fabriken om högre brandmotstånd krävs. Detta förkortar byggprocessen och förbättrar hälsan och säkerheten på byggarbetsplatsen.

Geometrin för våra fackverk i stål

 • Alternativ finns både för minimal konstruktionshöjd där utrymme och höjd är avgörande, samt optimal konstruktionshöjd där materialanvändningen minimeras
 • Höjder: längd/16 (minimal höjd) – längd/10 (optimal materialanvändning)
 • Längd för standardlösningar: 16-32 m
 • Kan delas på mitten om transporten så kräver

Läs mer om våra stålkonstruktioner och olika lösningar.

Fördelar med fackverk av stål

 • lätt och mycket stark konstruktion
 • flexibel design – stålfackverken prefabriceras i vår fabrik för att passa de arkitektoniska egenskaperna och kraven
 • inga begränsningar på spännvidden
 • idealisk lösning för byggnader med stora ytor som ska täckas utan hinder som t.ex. pelare

 

 • möjliggör enkel transport till byggarbetsplatsen
 • enkel och snabb installation tack vare välutvecklad monteringsteknik och den låga vikten
 • säker konstruktion med möjlig högt brandmotstånd
 • hållbar konstruktion som kommer att hålla livet ut och är väl lämpad för cirkulär ekonomi och användning i andra byggnader i framtiden

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för ditt projekt - kontakta oss!

Kontakta oss

Läs mer om Nordecs balkar och pelare