Flervåningsbyggnader

Flervåningshus är byggda för människor

Nordec är en av de största leverantörerna av stålstomskonstruktioner för flervåningshus i Norden. Vårt dedikerade team arbetar kontinuerligt med samma typ av projekt. Detta gör att våra återkommande kunder kan arbeta med experter som de är bekanta med. Långsiktiga kundrelationer möjliggör nära samarbete och kontinuerlig utveckling av verksamheten tillsammans.

Att säkerställa ett framgångsrikt projekt tillsammans med kunden

Våra kunder är byggföretag, utvecklare och investerare, till vilka vi tillhandahåller ett helhetsåtagande med full service, inklusive projektledning, projektering, tillverkning, leverans och installation.

Med den erfarenhet och expertis som våra säljare och projektmedarbetare besitter kan vi hjälpa dig med krävande projekt. De vanligaste typerna av flervåningshus för oss är kontor, hotell, köpcentra och andra kommersiella byggnader, terminalbyggnader, byggnader för utbildning och hälsovård. Typiska egenskaper för flervåningshus är utrymmen i flera våningar, i kombination med öppna höga utrymmen med långa balkspännvidder. Flervåningshus byggs vanligtvis i tätbebyggda stadsmiljöer.

ATT MEDVERKA TILL ETT MER HÅLLBART SAMHÄLLE FÖR FRAMTIDEN

Hållbarhetskrav är redan idag en avgörande faktor när kunden fattar beslut om att välja leverantör och material för stomkonstruktioner. Kraven blir allt strängare och vi vill redan idag bidra till en mer hållbar byggd miljö. Vi strävar efter att minimera koldioxidavtrycket genom effektiv och hållbar användning av material. Vi standardiserar också våra tekniska lösningar och hela projektet. På så sätt säkerställer vi en säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv väg till hållbara lösningar som kan levereras till våra kunder.

Vi strävar efter att minimera koldioxidavtrycket genom effektiv och hållbar användning av material

Vår expertis för ditt flervåningsprojekt

Vi har ett erfaret team med bred erfarenhet av projekt inom olika byggsegment. Vår erfarenhet har byggts upp under årtionden och omfattar mycket krävande byggprojekt.

Vårt erbjudande

 • Projektutveckling tillsammans med våra experter inom design, teknik och kostnadsberäkning
 • Projektspecifika team med experter inom försäljning, projektledning, konstruktion, tillverkning, leverans och installation
 • Design- och konstruktionslösningar för hela stommen, inklusive alla bärande komponenter som balkar, pelare, bjälklagselement och väggar
 • Hög produktionskapacitet för stål i våra fyra fabriker i Europa
 • Hybridstomslösningar med effektiv användning av olika material: stål, betong, trä och smarta detaljer
 • Produktleveranser av stålkonstruktioner som ett alternativ (Länk till Produkter)

Vårt sätt att arbeta

 • Vi värdesätter partnerskap och relationer som bygger på förtroende och engagemang
 • Vi kan tillföra mest värde för ditt projekt om vi kan delta i projektet redan i ett tidigt skede
 • Vi ser till att arbetet utförs på ett säkert sätt
 • Vi hanterar hela projektet åt dig och minimerar risken i gränssnitten mellan olika kontrakt
 • Genom att använda de senaste BIM- och prefab-teknikerna i våra projekt har vi full kontroll över kostnader och tidsplaner

MÅNGA FÖRDELAR MED NORDEC SOM PARTNER I DITT FLERVÅNINGSPROJEKT

 • Byggnader för en grönare framtid; flexibel och effektiv användning av material, med hänsyn till miljökrav och materialens bästa egenskaper
 • Effektiv utrymmesanvändning och flexibla funktionella arrangemang för fastigheten, genom långa spännvidder och slanka mellanliggande våningsplan
 • Erfaren projektledning, effektiva processer och beprövat leverantörsnätverk

 

 • Användning av standardiserade lösningar och processer för bättre säkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och kortare ledtider
 • Detaljer och lösningar som gör det enkelt och säkert att återanvända och återvinna konstruktionselement av stål
 • Snabbare genomförd byggprocess för snabbare avkastning på din investering