Lösningar & produkter

Optimerade och hållbara stålkonstruktioner & fasader med pålitlig leverans

Nordec är din pålitliga partner för byggprojekt som slutförs i tid och inom budget, alltid med säkerhet och hållbarhet i åtanke. Vi är specialiserade på att leverera heltäckande, högkvalitativa lösningar för både små och krävande storskaliga byggprojekt. Vi har över 40 års samlad kunskap och erfarenhet av att utforma, tillverka och installera stålkonstruktioner, olika typer av klimatskal och brokonstruktioner. Vi är öppna för projekt inom ett brett spektrum av affärsområden, både privata och offentliga. Vårt referensbibliotek innehåller många krävande färdigställda projekt i Norden.

Stomkonstruktioner

Läs mer

Brokonstruktioner

Läs mer

Ledande helhetsleverantör av stålstomskonstruktioner

Vår erfarna och lösningsorienterade personal arbetar kreativt för att hitta de bästa lösningarna för ditt projekt. Vi har egen personal för projektering, produktion och installation. Förutom de interna funktionerna har vi ett stort nätverk av underleverantörer och konsulter.

Nordec har fyra produktionsenheter i Europa, var och en specialiserad på olika typer av stålkonstruktioner, vilket möjliggör att vi kan säkerställa produktkvalitet och effektiva produktionsprocesser. Vi minimerar miljöpåverkan genom att optimera användningen av material och minska koldioxidutsläppen för alla våra lösningar.

När Nordecs ingenjörer ansluter till projektet i den tidigt skede får du välorganiserade arbetsfaser, färre överraskningar på arbetsplatsen och väl optimerade, hållbara lösningar. Vår kompetens omfattar projektering för både stålkonstruktioner och fasader, samt projektutveckling och projektledning.

Nordecs stålkonstruktioner har lång livslängd tack vare deras hållbarhet och styrka. Stålkonstruktioner är mycket anpassningsbara och utbyggbara. Förstärkningar, expansion och nedmontering kan genomföras kostnadseffektivt. Cirkulariteten hos stål är en tydlig fördel jämfört med flera andra byggmaterial som betong eller trä. Läs mer om hållbarhet inom stålkonstruktion.

Nordecs Hållbarhetsmål

Projektutveckling och projektledning

Fördelar med Nordec i ditt projekt

Omfattande kunskap om tekniska lösningar & detaljer

Vår över 40-åriga erfarenhet av stomkonstruktioner garanterar omfattande tekniskt kunnande inom projektering, tillverkning och installation av stålstommar, fasader och broar. Vi förstår vad som vanligtvis driver kostnader och kan stödja dig med att definiera den övergripande budgeten för ditt projekt.

Projektledning på högsta nivå

Våra transparenta projektledningsprocesser täcker hela leveransen från design, tillverkning och installation. Vi har lång erfarenhet av att använda BIM-design.

Höga kvalitetsstandarder

Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med projekt som har höga kvalitetskrav. Vi innehar de flesta kvalitetscertifikat som krävs på marknaden idag.

Stark fokus på säkerhet

Vi strävar efter noll olyckor i all vår verksamhet.