Stomkonstruktioner

Kompletta lösningar från projektering till säker installation

Nordec är den ledande leverantören av stålstomskonstruktioner i Norden. Vi projekterar, tillverkar, levererar och installerar stålkonstruktioner för flervånings-, envånings- och industribyggnader inom både privat och offentlig sektor.

Att optimera stomkonstruktioner med fasader är vår kärnkompetens. Vi utformar stomlösningarna så att de är kostnadseffektiva och så hållbara som möjligt för att uppfylla behoven i ditt projekt. Säkerheten kommer alltid i första hand i all vår verksamhet. Vi har fyra fabriker som specialiserar sig på olika stålkonstruktioner och ett omfattande nätverk av underleverantörer. Det ger oss flexibiliteten som krävs för att möta ditt projekts specifika krav och tidplan.

 

Heltäckande stomlösningar av hög kvalitet

Vi är specialiserade på projektering, tillverkning och installation av heltäckande stomlösningar för både små och stora byggprojekt. Vi tar ansvar för den totala leveransen av stomkonstruktionerna:

  • Projektutveckling och projektledning
  • Optimering av stomlösningar
  • Komplett projektering av stomkonstruktionen inkl. dimensionering och erforderliga bygghandlingar
  • Fullständig hantering av tillverkningen
  • Koordinering med leverantörer
  • Leveranser till byggplatsen
  • Säker installation

Vi har över 40 års erfarenhet inom projektering, tillverkning och installation av stålkonstruktioner. Som en innovativ partner är vi flexibla när det gäller att använda många andra material i kombination med stål. De stomlösningar vi designar och levererar kan till exempel innehålla trä och betong. Vårt mål är att tillsammans hitta de optimala lösningarna för just ditt byggprojekt.

Stomkonstruktioner för envåningsbyggnader

Nordec är en av de största leverantörerna av stomkonstruktioner för envåningsbyggnader i Norden.
Våra stomlösningar för envåningsbyggnader omfattar många olika byggnadstyper, såsom lager- och logistikbyggnader, terminaler, större handelscenter, idrottsanläggningar och produktions- och monteringsanläggningar.

Stomkonstruktioner för flervåningsbyggnader

Nordec är en av de största leverantörerna av stomkonstruktioner för flervåningsbyggnader i Norden. Med den erfarenhet och expertis som våra säljare och projektmedarbetare besitter kan vi hjälpa dig i dina krävande projekt. De vanligaste typerna av flervåningsbyggnader för oss är kontor, hotell, köpcentra och andra kommersiella byggnader, terminalbyggnader, byggnader för utbildning och hälsovård.

Stomkonstruktioner för industribyggnader

Vi har lång och gedigen erfarenhet av projektering, tillverkning och installation av stålkonstruktioner för industribyggnader. Våra referenser täcker ett brett spektrum av industribyggnader, såsom kraftverk, energilagringsprojekt, gruvprojekt, massaprojekt, datacenter, stålverk och byggnader inom batteriproduktion. Vi är en av de marknadsledande aktörerna i Sverige och Finland.

Fördelarna att använda Nordec

Pålitlig och erfaren partner

Vi har omfattande erfarenhet och kunskap inom projektering, tillverkning, leverans och installation av flera olika stomlösningar.

Förkortad total byggtid

Genom att optimera stomlösningarna kan vi snabba på hela projektet.

Hög kvalitet och pålitlighet

Vår egen tillverkning gör det möjligt att snabbt anpassa oss till förändrade situationer. Vi är fast beslutna att uppfylla kvalitetskraven och har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Våra tillverkningsenheter har rätt att CE-märka och innehar certifikat för tillverkningskontroll i fabrik.

Nära samarbete med våra kunder

Vi vill i nära samarbete hjälpa dig att hitta de mest optimala lösningarna för ditt projekt.