Installation

Säker installation är alltid en del av vår totala leverans

Som en del av totala leveransen av ditt projekt tillhandahåller vi installationstjänster. Vi säkerställer att konstruktioner och material levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid, i rätt ordning och korrekt förberedda för säker installation. Jämfört med att handla upp separata installationskontrakt sparar ni tid, förbättrar arbetsflödet och kvaliteten och har en part som tar ansvar för helheten.

Vi börjar att planera trygg och säker installation från projektets tidiga projekteringsskede

När vi konstruerar och tillverkar stom-, fasad- eller brokonstruktioner är en säker installation en avgörande del av vårt åtagande. Vi planerar våra lösningar på ett sådant sätt att de är säkra att installera. Under designfasen säkerställs alltid att man kan lyfta elementen på ett säkert sätt samt konstruktionernas stabilitet och eventuella temporära stöd under arbetet på plats. Vi anpassar alltid dessa lösningar efter varje specifik plats.

Planering av installation inkluderar:

  • Utveckling och planerande av installationsmetoden tillsammans med projektteamet
  • Utrustande av konstruktioner med fästpunkter för lyft och montage
  • Definiering och fastställande av erforderliga stämp och stöd
  • Planering och förberedelse av eventuella strävor
  • Erforderliga beräkningar

BUILDING SOLUTIONS THAT MAKE A DIFFERENCE

Smarta tidplaner för installation – Nordecs projektmodell

Hos Nordec tar projektledare hand om både produktions- och installationsplanering. De säkerställer att olika delar av projektet schemaläggs på bästa möjliga sätt. När vi optimerar tidplanen för hela projektet – inte enbart för installationen – undviks intressekonflikter mellan olika team. Om det uppstår förseningar kan vi snabbt identifiera dessa och justera kommande arbetsskeden enligt behov. Eftersom vi tilldelar dig en dedikerad projektledare blir kommunikationen smidig, och du vet alltid vem du ska kontakta.

Hos Nordec strävar vi efter noll olyckor. Därför planerar och projekterar vi alla våra lösningar och produkter så att de är säkra och trygga att installera.

Fördelar med Nordec’s installationsservice

1) Erfarna platschefer och monteringsgrupper

Våra platschefer samarbetar nära med våra projektledningsteam. Daglig öppen kommunikation ser till att hela teamet har en översikt över projektets totala situation. Tidplanen är i alltid fokus under veckomöten med projektteamet.

2) Senaste projektledningsprogramvaran

Vi använder den senaste projektledningsprogramvaran för alla våra projekt. Detta ger alla i teamet tillgång till en överblick över projektet och dess detaljer.

3) Integrerade processer

Samtliga våra processer, från design till tillverkning och installation, är integrerade. Det effektiviserar hela byggprocessen och minskar relaterade kostnader. Det gör det också lättare att förutse eventuella förseningar och agera i god tid.